La Universitat de Barcelona signa el manifest de la Xarxa dʼUnitats dʼIgualtat de Gènere per a lʼExcel·lència Universitària

Xarxa d'Unitats d'Igualtat de Gènere per a l'Excel·lència Universitària (RUIGEU).
Xarxa d'Unitats d'Igualtat de Gènere per a l'Excel·lència Universitària (RUIGEU).
Institucional
(08/03/2017)

La Universitat de Barcelona és una de les 33 universitats signants del manifest que la Xarxa d'Unitats d'Igualtat de Gènere per a l'Excel·lència Universitària (RUIGEU) ha fet públic en el marc del Dia Internacional de les Dones. En aquest text, la xarxa rebutja que l'Institut de la Dona i per a la Igualtat d'Oportunitats del Govern espanyol hagi anul·lat la convocatòria dʼajuts per dur a terme postgraus dʼestudis de gènere i activitats de l'àmbit universitari relacionades amb la igualtat dʼoportunitats entre dones i homes.

Així mateix, les universitats signants reconeixen els estudis de gènere com a «aliats imprescindibles» de les unitats dʼigualtat universitàries en lʼestabliment de polítiques dʼigualtat i lʼaplicació del principi de transversalitat de gènere, i reivindiquen el paper fonamental de la transmissió dʼaquests valors per millorar la qualitat i l'excel·lència.

 

Xarxa d'Unitats d'Igualtat de Gènere per a l'Excel·lència Universitària (RUIGEU).
Xarxa d'Unitats d'Igualtat de Gènere per a l'Excel·lència Universitària (RUIGEU).
Institucional
08/03/2017

La Universitat de Barcelona és una de les 33 universitats signants del manifest que la Xarxa d'Unitats d'Igualtat de Gènere per a l'Excel·lència Universitària (RUIGEU) ha fet públic en el marc del Dia Internacional de les Dones. En aquest text, la xarxa rebutja que l'Institut de la Dona i per a la Igualtat d'Oportunitats del Govern espanyol hagi anul·lat la convocatòria dʼajuts per dur a terme postgraus dʼestudis de gènere i activitats de l'àmbit universitari relacionades amb la igualtat dʼoportunitats entre dones i homes.

Així mateix, les universitats signants reconeixen els estudis de gènere com a «aliats imprescindibles» de les unitats dʼigualtat universitàries en lʼestabliment de polítiques dʼigualtat i lʼaplicació del principi de transversalitat de gènere, i reivindiquen el paper fonamental de la transmissió dʼaquests valors per millorar la qualitat i l'excel·lència.