La Universitat de Barcelona, segona universitat estatal en nombre dʼimpactes en premsa internacional

L’estudi ha analitzat més de 37.000 textos publicats en més d'un miler de capçaleres de vuitanta països durant l’any 2016.
L’estudi ha analitzat més de 37.000 textos publicats en més d'un miler de capçaleres de vuitanta països durant l’any 2016.
Acadèmic
(03/04/2018)

La Universitat de Barcelona és la segona institució universitària de lʼEstat espanyol en impactes en premsa internacional. Així ho determina un estudi de dos investigadors de la Universitat Internacional de la Rioja (UNIR), Rafael Repiso i M. Ángeles Chaparro Domínguez, publicat a la revista El Profesional de la Información. Concretament, la UB acumula 4.635 peces internacionals publicades, només 354 menys que la Universitat Complutense de Madrid, la primera en la classificació. Lʼestudi ha analitzat més de 37.000 textos publicats en més d'un miler de capçaleres de vuitanta països durant lʼany 2016. Les universitats de Navarra, Salamanca i Granada completen el top 5.

L’estudi ha analitzat més de 37.000 textos publicats en més d'un miler de capçaleres de vuitanta països durant l’any 2016.
L’estudi ha analitzat més de 37.000 textos publicats en més d'un miler de capçaleres de vuitanta països durant l’any 2016.
Acadèmic
03/04/2018

La Universitat de Barcelona és la segona institució universitària de lʼEstat espanyol en impactes en premsa internacional. Així ho determina un estudi de dos investigadors de la Universitat Internacional de la Rioja (UNIR), Rafael Repiso i M. Ángeles Chaparro Domínguez, publicat a la revista El Profesional de la Información. Concretament, la UB acumula 4.635 peces internacionals publicades, només 354 menys que la Universitat Complutense de Madrid, la primera en la classificació. Lʼestudi ha analitzat més de 37.000 textos publicats en més d'un miler de capçaleres de vuitanta països durant lʼany 2016. Les universitats de Navarra, Salamanca i Granada completen el top 5.

Els mitjans de comunicació estudiats són els que apareixen a la base ProQuest - News & Newspapers. Els autors han comparat la distribució dels textos periodístics per universitats i països tenint en compte sis variables: producció a la Web of Science, antiguitat de la universitat, nombre dʼalumnes, nombre de professors, nombre de graus i nombre de màsters.

Algunes de les conclusions més destacades de lʼarticle apunten que les universitats més antigues són les que apareixen més en mitjans internacionals, i alhora hi tenen més repercussió les públiques que les privades. Lʼestudi també assenyala que la UB, la Universitat de Navarra o la de Salamanca són les que tenen més perfil internacional.

Així mateix, la major part dels impactes de les universitats espanyoles es localitzen a l'Amèrica del Nord (65 %), el Regne Unit (10 %) i l'Índia (5 %).

 

La producció científica de la UB, clauEn el cas de la Universitat de Barcelona, la projecció internacional en premsa es veu afavorida per la gran producció científica de la Universitat, segons el nombre dʼestudis publicats en revistes del Web of Science.

Segons els autors, lʼestudi revela una dimensió fonamental de la universitat, com és la seva presència en els mitjans, i també lʼabast internacional de les universitats espanyoles a la premsa estrangera.