La Universitat de Barcelona sʼadapta a la docència no presencial

 
 
Institucional
(08/04/2020)

Els vicerectorats de Docència i dʼOrdenació Acadèmica i Qualitat de la Universitat de Barcelona han elaborat el document Informació, orientacions i recursos per a la docència no presencial a la UB. Es tracta dʼuna guia en la qual es descriuen les diverses eines que el professorat de la Universitat pot utilitzar per desenvolupar la seva activitat docent a distància i mantenir una comunicació (síncrona o asíncrona) amb els seus estudiants durant el període de suspensió de lʼactivitat docent presencial. En el document sʼofereixen suggeriments orientatius per poder adaptar les classes presencials a la situació actual, de continuïtat no presencial de la docència. Atesa lʼexcepcionalitat de la conjuntura, la informació de la guia és dinàmica: sʼanirà actualitzant regularment i sʼhi incorporaran noves eines i recursos.

 

 

 
 
Institucional
08/04/2020

Els vicerectorats de Docència i dʼOrdenació Acadèmica i Qualitat de la Universitat de Barcelona han elaborat el document Informació, orientacions i recursos per a la docència no presencial a la UB. Es tracta dʼuna guia en la qual es descriuen les diverses eines que el professorat de la Universitat pot utilitzar per desenvolupar la seva activitat docent a distància i mantenir una comunicació (síncrona o asíncrona) amb els seus estudiants durant el període de suspensió de lʼactivitat docent presencial. En el document sʼofereixen suggeriments orientatius per poder adaptar les classes presencials a la situació actual, de continuïtat no presencial de la docència. Atesa lʼexcepcionalitat de la conjuntura, la informació de la guia és dinàmica: sʼanirà actualitzant regularment i sʼhi incorporaran noves eines i recursos.