La Universitat de Barcelona, primera de lʼEstat en producció científica publicada en col·laboració amb el Regne Unit

La UB destaca com la universitat líder a l’Estat en producció científica publicada en col·laboració amb el Regne Unit en 14 de les 27 àrees temàtiques analitzades.
La UB destaca com la universitat líder a l’Estat en producció científica publicada en col·laboració amb el Regne Unit en 14 de les 27 àrees temàtiques analitzades.
Institucional
(12/02/2018)

La Universitat de Barcelona és el primer centre universitari de lʼEstat espanyol en producció científica publicada en col·laboració amb el Regne Unit, segons lʼinforme Análisis de la producción científica en colaboración entre España y Reino Unido (2005-2014), editat per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).

La UB destaca com la universitat líder a l’Estat en producció científica publicada en col·laboració amb el Regne Unit en 14 de les 27 àrees temàtiques analitzades.
La UB destaca com la universitat líder a l’Estat en producció científica publicada en col·laboració amb el Regne Unit en 14 de les 27 àrees temàtiques analitzades.
Institucional
12/02/2018

La Universitat de Barcelona és el primer centre universitari de lʼEstat espanyol en producció científica publicada en col·laboració amb el Regne Unit, segons lʼinforme Análisis de la producción científica en colaboración entre España y Reino Unido (2005-2014), editat per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).

 

Lʼinforme, presentat per la secretària dʼEstat dʼInvestigació, Desenvolupament i Innovació, Carmen Vela, revela que el nombre de documents en col·laboració entre Espanya i el Regne Unit va ser de 47.537 durant el període 2005-2014. Segons les conclusions, les publicacions conjuntes entre els dos països van augmentar un 71 % —les publicacions d'excel·lència, un 86 % en relació amb el quinquenni anterior—, de manera que el Regne Unit esdevé el segon soci científic per a Espanya (després dels Estats Units), mentre que Espanya és el vuitè soci per al Regne Unit.

Lʼinforme mostra una anàlisi quantitativa i qualitativa de la relació científica en col·laboració entre Espanya i el Regne Unit a partir del nombre de documents revisats per experts i publicats en revistes científiques (articles, revisions i actes de les principals conferències científiques), que són el resultat de la col·laboració científica internacional.

La UB, amb 4.661 publicacions, és la segona institució de recerca en producció científica col·laborativa al país, darrere del CSIC (8.180 documents). Completen les cinc primeres posicions de la classificació la Universitat Autònoma de Barcelona (3.683), la Universitat Autònoma de Madrid (2.869) i la Universitat de València (2.644).

Entre les deu primeres institucions en 25 de les 27 àrees temàtiques

La UB figura en lʼelit de les deu institucions amb més publicacions en col·laboració hispanobritànica en vint-i-cinc de les vint-i-set àrees temàtiques de lʼinforme. En concret, són les àrees dʼagricultura i ciències biològiques, arts i humanitats, bioquímica, genètica i biologia molecular, ciència dels materials, ciència mediambiental, ciències socials, ciències de decisió, ciències de la computació, ciències planetàries i de lʼespai, ciències socials, economia, econometria i finances, infermeria, farmacologia, toxicologia i farmàcia, física i astronomia, enginyeria, enginyeria química, immunologia i microbiologia, matemàtiques, medicina, multidisciplinarietat, negocis, gestió i comptabilitat, neurociències, odontologia, professions de la salut, psicologia, i química.

La Universitat capdavantera en producció científica en catorze àrees temàtiques

En aquestes vint-i-cinc disciplines esmentades, la UB destaca com la universitat capdavantera a lʼEstat en producció científica col·laborativa amb el Regne Unit en catorze àrees temàtiques: agricultura i ciències biològiques, arts i humanitats, bioquímica, genètica i biologia molecular, ciència dels materials, ciències socials, infermeria, farmacologia, toxicologia i farmàcia, immunologia i microbiologia, medicina, ciència multidisciplinària, neurociències, professions de la salut, psicologia i química.

Lʼinforme de la FECYT també destaca que, des del 2005, la taxa d'excel·lència (els articles situats entre el 10 % més citat) dels documents que publica Espanya en col·laboració amb el Regne Unit duplica, de mitjana, el percentatge d'excel·lència d'Espanya. Pel que fa al Regne Unit, la seva col·laboració amb Espanya augmenta la seva taxa dʼexcel·lència científica prop de deu punts percentuals. Entre el 2005 i 2014, la taxa d'excel·lència col·laborativa va augmentar més de tres punts percentuals.

El dossier posa de manifest el benefici que suposa la col·laboració científica per als dos països. Així doncs, lʼimpacte normalitzat de la publicació conjunta el 2014 és de 2,89, mentre que l'impacte normalitzat d'Espanya i el Regne Unit, individualment, era dʼ1,31 i 1,57, respectivament.

La importància de les col·laboracions entre la UB i les universitats del Regne Unit


Un informe intern de la UB realitzat a partir de les publicacions recollides al Web of Science per al període 2008-2017 corrobora lʼinforme de la FECYT i posa de manifest que les col·laboracions amb el Regne Unit actualment representen el 13 % de totes les publicacions indexades, unes 1.100 publicacions anuals. Encara més significatiu és que lʼimpacte normalitzat per categories dʼaquestes publicacions és més de quatre vegades superior al de la mitjana mundial.

En els darrers deu anys, 550 publicacions de la UB en col·laboració amb el Regne Unit sʼhan consolidat com a highly cited papers (en lʼ1 % més citat mundial per categoria), fet que representa un 46 % de totes les publicacions altament citades de la UB.

Pel nombre de publicacions i de citacions rebudes, les cinc universitats del Regne Unit amb les quals la UB presenta més col·laboració científica són la Universitat de Londres, lʼImperial College de Londres, la Universitat dʼOxford, la University College de Londres i la Universitat de Cambridge. 

Més informació