La Universitat de Barcelona presenta dos graus nous al Saló de lʼEnsenyament

Moment de la inauguració d’aquest matí.
Moment de la inauguració d’aquest matí.
Institucional
(09/03/2016)

La Universitat de Barcelona presenta la seva oferta formativa per al curs 2016-2017, tant de graus com de màsters i postgraus, al Saló de lʼEnsenyament i al Saló Futura, que tindran lloc els propers dies al recinte firal de Montjuïc en el marc de la Setmana de la Formació i el Treball.

Moment de la inauguració d’aquest matí.
Moment de la inauguració d’aquest matí.
Institucional
09/03/2016

La Universitat de Barcelona presenta la seva oferta formativa per al curs 2016-2017, tant de graus com de màsters i postgraus, al Saló de lʼEnsenyament i al Saló Futura, que tindran lloc els propers dies al recinte firal de Montjuïc en el marc de la Setmana de la Formació i el Treball.

La Universitat està present al Saló de lʼEnsenyament amb un estand propi per donar a conèixer les 73 titulacions de grau que oferirà el curs vinent, amb dues novetats destacades: el grau de Creació i Producció Digital, el primer de tres anys que tindrà la Universitat de Barcelona i que oferirà a través de lʼEscola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI), i el grau interuniversitari de Bioinformàtica, impartit conjuntament amb la UPC i la UPF. A més, com ja és habitual, la Universitat disposarà dʼun estand propi a lʼEspai Ciència per donar a conèixer la recerca i la innovació que es duu a terme des de la institució.

El Saló de lʼEnsenyament, que enguany té lloc del 9 al 13 de març, arriba a la 27a edició consolidat com el principal aparador de la formació de Catalunya, amb prop de 75.000 visitants cada any.

Creació i Producció Digital, el primer grau de tres anys

LʼEscola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI), centre adscrit de la Universitat de Barcelona, impartirà el nou grau de Creació i Producció Digital, el primer de la UB amb estructura de tres anys. La nova titulació té, a més, un màster vinculat de dos anys sobre Producció i Emprenedoria de Continguts Digitals, que oferirà també lʼENTI lʼany vinent.

El nou grau de Creació i Producció Digital sʼorganitzarà en tres cursos, amb un total de 180 crèdits, i oferirà 80 places de nou accés. Lʼanglès sʼanirà introduint progressivament en les assignatures. Tot el professorat està vinculat professionalment a la indústria del videojoc i dels anomenats jocs seriosos (serious games), és a dir, tecnologies interactives amb aplicacions en àmbits molts diversos, des de la salut fins a lʼeducació o lʼesport, entre dʼaltres.

Els titulats podran treballar en un sector en creixement amb múltiples sortides professionals. Els alumnes rebran una formació integral com a dissenyadors i artistes de jocs. Aprendran a conceptualitzar lʼart i el disseny de jocs, videojocs, jocs aplicats i tot tipus dʼaplicacions interactives per a plataformes de mobilitat. També aprendran a treballar sobre totes les plataformes analògiques i digitals.

LʼENTI forma part de dues xarxes dʼexcel·lència internacional amb les quals duu a terme projectes de recerca: la Jam Today i la GameBIZ. A més, té convenis amb nombrosos estudis i empreses del sector.

Nou grau interuniversitari de Bioinformàtica

Lʼaltra novetat acadèmica que presenta la Universitat de Barcelona per al curs vinent és el grau interuniversitari de Bioinformàtica, que impartirà juntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra (coordinadora del nou ensenyament). La nova titulació, de tres anys de durada i 180 crèdits, ofereix 40 places.

Lʼobjectiu del nou ensenyament és formar professionals en lʼàrea de la bioinformàtica, en què sʼapliquen les ciències de la computació i les tecnologies de la informació al tractament de dades de naturalesa biològica. És una àrea que ha esdevingut estratègica per la quantitat massiva de dades biològiques que genera, i que ofereix oportunitats per millorar la comprensió de la biologia, i per a lʼavenç de la medicina, lʼagricultura i les indústries alimentàries.

Aquests estudis aborden el tractament matemàtic, estadístic i computacional de grans quantitats de dades, així com el modelatge i lʼoptimització de llenguatges de programació en lʼàmbit de les Ciències de la Vida, i la comprensió de sistemes biològics. Les matèries opcionals permeten una formació complementària en diferents àrees, com ara lʼagrogenòmica, la recerca farmacèutica o la computació dʼaltres prestacions. La finalitat és formar professionals amb coneixements per gestionar, visualitzar i analitzar aquest gran volum de dades, que són indispensables per comprendre millor les malalties, identificar noves estratègies terapèutiques i millorar la salut i lʼatenció sanitària.

Podeu consultar la llista completa de graus al web de la UB.

Saló Futura

Com ja és habitual, la Universitat de Barcelona també participa en el Saló dels Màsters i Postgraus Futura, que tindrà lloc els dies 11 i 12 de març, en paral·lel al Saló de lʼEnsenyament. Allà presentarà lʼoferta per al curs 2016-2017, que incorpora sis màsters nous dels àmbits de les Ciències de la Salut, les Ciències Socials, i les Ciències Experimentals i Enginyeries. En total, seran 154 màsters els que impartirà la Universitat el curs vinent. Podeu consultar la llista completa de màsters al web de la UB.

A més, es faran dues ponències informatives de trenta minuts en el marc de lʼespai Speakerʼs Corner que habilita el Futura. Divendres, 11, a les 15.30 h, Oscar Mascarilla, professor titular del Departament de Teoria Econòmica i coordinador de lʼoferta formativa pròpia no reglada a la Universitat, oferirà la conferència «La formació postgraduada a la UB». I dissabte, 12, a les 11.30 h, sʼimpartirà la xerrada «Vés més enllà. Els Joint Master Degree Erasmus Mundus a la Universitat de Barcelona», a càrrec de Miquel Esteban Cortada, catedràtic de Química Analítica i coordinador de màster Erasmus Mundus en Qualitat als Laboratoris Analítics (EMQAL).

Estand de la UB al Saló de lʼEnsenyament

Enguany, lʼestand de la Universitat de Barcelona al Saló de lʼEnsenyament canvia dʼubicació i passa a situar-se a lʼentrada del Pavelló 2 (des de la plaça de lʼUnivers). Lʼestand ocupa un espai de 120 metres quadrats, que arriba fins als 220 amb els annexos de dos centres adscrits: lʼEscola Universitària dʼHoteleria i Turisme (CETT) i lʼENTI, a les quals se suma lʼÀrea de Formació Complementària (Escola dʼIdiomes Moderns). Lʼestand de la UB està dissenyat per facilitar lʼatenció personalitzada als visitants. Cadascun dels punts dʼinformació pertany a un centre i té indicats els graus que sʼhi imparteixen, a més dʼun dʼespecífic —novetat dʼenguany— per informar de tots els graus en Enginyeria que ofereix la Universitat. Cal sumar-hi també els punts dʼinformació de lʼEscola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI), lʼInstitut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), lʼEscola Universitària dʼInfermeria Sant Joan de Déu i lʼEscola Superior de Relacions Públiques. Dʼaltra banda, lʼEscola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) i lʼInstitut Nacional dʼEducació Física de Catalunya (INEFC), centres adscrits de la Universitat, disposaran dʼun estand a part.

A banda de presentar lʼoferta acadèmica de les 73 titulacions de grau i dels serveis per al curs 2016-2017, lʼestand de la UB també tindrà a disposició dels visitants informació sobre la Universitat. A més de la informació directa que es proporciona des de lʼexpositor, els joves estudiants també hi podran trobar atenció i assessorament personalitzats. Una seixantena de membres de la Universitat atendran les consultes especialitzades dels visitants. Així mateix, com en edicions anteriors, un representant de Barcelona Activa (Ajuntament de Barcelona) informarà els estudiants sobre sortides professionals.

També es distribuiran al Saló fulls de mà específics per a cadascun dels centres. En total se nʼhan editat divuit, un per cada facultat o escola, i un altre que inclou lʼoferta acadèmica dels centres adscrits a la Universitat de Barcelona. També se nʼha dissenyat un en què es recull el nom de tots els graus, agrupats per àrea de coneixement, i, com a novetat dʼenguany, un dʼespecífic amb totes les enginyeries.

Amb el lema «Jo tb UB», els fullets amb lʼoferta formativa incorporen, com ja ho han fet els últims tres anys, un codi QR perquè els estudiants puguin accedir, des dels telèfons mòbils, a un miniweb específic de la Universitat de Barcelona on es recull informació sobre els serveis, els recursos en línia, les activitats adreçades a secundària i la divulgació científica, entre altres informacions dʼinterès.

LʼEscola dʼIdiomes Moderns, present amb un estand propi

Lʼadquisició dʼidiomes és una part important de la formació i la futura projecció professional dels joves. És per això que lʼEscola dʼIdiomes Moderns (EIM) participa al Saló i ho fa amb un estand propi.

Els alumnes que sʼhi apropin podran obtenir informació de lʼoferta de cursos de lʼEIM, entre la qual destaquen els cursos dʼanglès que lʼEscola impartirà aquest estiu per a estudiants dʼESO i de batxillerat. A més, des de lʼestand sʼoferirà als visitants lʼoportunitat de fer proves de nivell perquè els estudiants avaluïn orientativament el seu coneixement dʼuna tercera llengua (anglès, alemany, francès o italià). Les inscripcions a aquesta prova, totalment gratuïta, poden fer-se al mateix estand o a través del web de lʼEIM, en aquest enllaç, mentre duri el Saló. Entre els participants, se sortejarà un cap de setmana per a dues persones a una capital europea. El sorteig tindrà lloc el dia 14 de març, a les 10 h.

Esports UB

Esports UB també serà present al Saló de lʼEnsenyament amb la instal·lació dʼuna pista de bàsquet i unes carpes a la plaça de lʼUnivers, on es faran diferents activitats esportives del 9 a 13 de març. Les més destacades són la celebració del Campionat de Catalunya Universitari de Bàsquet 3x3 (dijous 10, de 10 a 13 h), i la jornada de presentació de Baskin, una adaptació del bàsquet per facilitar que puguin jugar junts persones amb diferents capacitats (dissabte 12, de 10 a 13 h). Aquesta activitat s'emmarca en el projecte europeu Baskin at University, que ofereix als universitaris la possibilitat de practicar un joc inclusiu amb joves amb discapacitat i compartir aquesta experiència amb estudiants d'altres països. Desenvolupat per la Universitat de Barcelona juntament amb les universitats de Lió 1 i Milà-Bicocca, el projecte ha portat la Universitat de Barcelona a fundar l'equip Baskin Mundet, durant el curs 2013-2014, amb el suport de la Facultat d'Educació i d'Esports UB.

La UB divulga, a lʼEspai Ciència

Per acabar, La UB divulga torna a tenir presència a lʼEspai Ciència del Saló de lʼEnsenyament. Les persones que visitin lʼestand podran conèixer de primera mà la recerca i la innovació que duen a terme alguns grups de recerca de la Universitat de Barcelona de diferents branques del coneixement, com ara el Dret, la Filologia, la Física, la Biologia, les Matemàtiques, la Psicologia o la Medicina. Diversos investigadors mostraran i compartiran amb els visitants les seves recerques mitjançant tallers i activitats interactives, com ara demostracions i experiments, per promoure lʼinterès dels joves per la ciència i la tecnologia. Els manuscrits i la màquina del temps: Ramon Llull i la ciència medieval, Cultura jurídica i societat a la Unió Europea. Vine a fer el iuris test!, Difractar electrons, o Els sentits i lʼalimentació, són només alguns dels tallers que sʼhi faran.

Ubicació dels estands de la UB al Saló de lʼEnsenyament: pavelló 2, carrer C, estand 314, i carrer D, estand 427
Ubicació de lʼestand de la UB al Saló Futura: pavelló 5, carrer B, estand 225
Ubicació de lʼestand de La UB divulga a lʼEspai Ciència: annex del pavelló 2, T2003