La Universitat de Barcelona posa en marxa un màster pioner de Pedagogia Hospitalària

El màster està adreçat a professionals de la salut o de l'educació que vulguin adquirir coneixements teòrics i pràctics.
El màster està adreçat a professionals de la salut o de l'educació que vulguin adquirir coneixements teòrics i pràctics.
Acadèmic
(18/01/2016)

Aquest mes de febrer, la Universitat de Barcelona posa en marxa un màster pioner de Pedagogia Hospitalària al Llarg de la Vida, adreçat a diplomats, llicenciats i graduats universitaris, així com a professionals de la salut o de lʼeducació que vulguin adquirir coneixements teòrics i pràctics adequats al perfil dels professionals implicats en la pedagogia hospitalària per millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut. La Facultat dʼEducació i Alumni UB han organitzat la conferència «La pedagogía hospitalaria por el derecho a la educación, el bienestar y la calidad de vida», que tindrà lloc el dia 26 de gener a les 17 h a lʼaula Ramón y Cajal de lʼEdifici Històric, per presentar els nous estudis.

El màster està adreçat a professionals de la salut o de l'educació que vulguin adquirir coneixements teòrics i pràctics.
El màster està adreçat a professionals de la salut o de l'educació que vulguin adquirir coneixements teòrics i pràctics.
Acadèmic
18/01/2016

Aquest mes de febrer, la Universitat de Barcelona posa en marxa un màster pioner de Pedagogia Hospitalària al Llarg de la Vida, adreçat a diplomats, llicenciats i graduats universitaris, així com a professionals de la salut o de lʼeducació que vulguin adquirir coneixements teòrics i pràctics adequats al perfil dels professionals implicats en la pedagogia hospitalària per millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut. La Facultat dʼEducació i Alumni UB han organitzat la conferència «La pedagogía hospitalaria por el derecho a la educación, el bienestar y la calidad de vida», que tindrà lloc el dia 26 de gener a les 17 h a lʼaula Ramón y Cajal de lʼEdifici Històric, per presentar els nous estudis.

La professora titular de la Facultat dʼEducació María Cruz Molina, directora del màster, justifica que es posi en marxa per la importància que està adquirint la pedagogia hospitalària: «Encara que tradicionalment sʼha aplicat a la infància i lʼadolescència per cobrir els dèficits escolars amb actuacions educatives a les aules hospitalàries, ara sʼestan desenvolupant experiències per cobrir altres necessitats, més enllà de les curriculars, com ara la gestió emocional, la resiliència per afrontar la malaltia, o lʼeducació mitjançant estratègies lúdiques i creatives, entre dʼaltres, tant en la infància i lʼadolescència com en les persones adultes i la gent gran».

Els objectius generals del màster són, segons María Cruz, adquirir una formació teòrica i pràctica com a professionals de la pedagogia hospitalària, contribuir al benestar i la qualitat de vida de les persones en situació de malaltia, comprendre la importància de lʼeducació en la salut i en la malaltia, desenvolupar competències per a lʼatenció psicopedagògica efectiva a persones malaltes o en ingrés hospitalari, i adquirir competències per desenvolupar la recerca aplicada a la pedagogia hospitalària.

El màster, de modalitat semipresencial i un any acadèmic de durada, està dividit en vuit mòduls. Repassa les bases epistemològiques, els antecedents i el context actual de la pedagogia hospitalària, així com les diverses aplicacions que té depenent de les diferents etapes de la vida (període neonatal, infància i adolescència i persones adultes i grans). Així mateix, dedica dos mòduls a la metodologia dʼintervenció en pedagogia hospitalària, i proposa, entre dʼaltres, estratègies i recursos creatius innovadors, mètodes didàctics per a la intervenció individual i grupal en situació de malaltia, o la planificació de programes. També es donen les eines necessàries per actuar davant la diversitat cultural, el dol, la promoció de la resiliència i la cura de la salut dels professionals. Per últim, també sʼestudien la metodologia i les línies de recerca en aquest àmbit. El curs inclou unes pràctiques curriculars i un treball de final de màster.

El màster de Pedagogia Hospitalària està avalat per la Xarxa UNITWIN de Pedagogia Hospitalària (aprovada per la UNESCO) i té la col3laboració de la Xarxa Llatinoamericana i del Carib pel Dret a lʼEducació de Nens i Joves Hospitalitzats o en Tractament (REDLACEH), la Fundació dʼEducació per a la Salut (FUNDADEPS) i la Fundació Envelliment i Salut. A més, aquesta formació es podrà acreditar en els barems de mèrits acadèmics dels diversos concursos i oposicions del Departament dʼEnsenyament de la Generalitat de Catalunya.