La Universitat de Barcelona participa en la primera edició de la Fira Internacional del Llibre Universitari, a Mèxic

La delegada del rector per a la internacionalització, Bibiana Crespo participa en la primera edició de la Fira Internacional del Llibre Universitari.
La delegada del rector per a la internacionalització, Bibiana Crespo participa en la primera edició de la Fira Internacional del Llibre Universitari.
Cultura
(23/08/2017)

La delegada del rector per a la internacionalització, Bibiana Crespo, i Edicions de la Universitat de Barcelona participen en la primera edició de la Fira Internacional del Llibre Universitari, que té lloc a Mèxic del 22 al 27 dʼagost.

La delegada del rector per a la internacionalització, Bibiana Crespo participa en la primera edició de la Fira Internacional del Llibre Universitari.
La delegada del rector per a la internacionalització, Bibiana Crespo participa en la primera edició de la Fira Internacional del Llibre Universitari.
Cultura
23/08/2017

La delegada del rector per a la internacionalització, Bibiana Crespo, i Edicions de la Universitat de Barcelona participen en la primera edició de la Fira Internacional del Llibre Universitari, que té lloc a Mèxic del 22 al 27 dʼagost.

Edicions de la UB és present a lʼestand de la Unió dʼEditorials Universitàries Espanyoles (UNE) amb una desena de títols del seu catàleg, entre els quals destaca Breve historia de la Universidad de Barcelona i A brief history of the University of Barcelona, de Montserrat Fullola, publicat en català el 2014 i que ara sʼedita en castellà i en anglès per tal dʼarribar a un públic més ampli. Lʼobra, que ha tingut la col·laboració dels Serveis Lingüístics i el suport del Vicerectorat de Projecció i Internacionalització, ofereix una síntesi divulgativa i amena dels gairebé sis-cents anys dʼhistòria dʼuna de les institucions acadèmiques més antigues dʼEuropa.

Així mateix, també es presenten Guía ilustrada para conocer los árboles, de Jaume Llistosella i Antoni-Sànchez Cuxart; La imagen del artista, de Vicenç Furió; El montaje cinematográfico, de Joan Marimón; El nuevo Nuevo Periodismo, de Robert Boynton; El origen de la bioética como problema, de Manuel J. López Baroni; Gestación por sustitución, dʼEleonora Lamm; Anatomía bucodental, dʼIgnasi Serra Renom, Sílvia Serra Ristol i Alícia Serra Ristol; Cómo elaborar y presentar un proyecto de investigación, dʼEva M. Garrido Aguilar i Pilar Delgado-Hito, coordinat per M. Teresa Icart Isern i Anna M. Pulpón Segura; Handbook of translational medicine, a cura de Josep M. Llovet, i The Sound Sculptures of Bernard and François Baschet, de François Baschet.

La Fira Internacional del Llibre Universitari (FILUNI), organitzada per la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM) a través de la Direcció General de Publicacions i Foment Editorial (DGPFE), vol ser la mostra més completa de la producció de les editorials universitàries i les institucions dʼeducació superior, principalment de lʼAmèrica Llatina, i també una trobada que doni visibilitat i projecció a aquest sector. Durant els sis dies de la fira, es duran a terme més de 120 activitats acadèmiques, literàries, culturals i professionals. Aquesta primera edició està dedicada a la Universitat de Salamanca, considerada la més antiga de les universitats hispanes existents i que el proper 2018 complirà vuit-cents anys dʼhistòria.

La participació en aquesta primera edició de la Fira Internacional del Llibre Universitari sʼemmarca dins les activitats de la Unió Iberoamericana dʼUniversitats (UIU), de la qual formen part la Universitat de Barcelona, la Universitat de Buenos Aires, la Universitat Complutense de Madrid, la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic i la Universitat de São Paulo, una gran aliança atlàntica segellada lʼany 2016 —amb el patrocini de Santander Universitats— que té com a objectiu esdevenir referència internacional i tenir una veu coordinada en activitats que promoguin la recerca, lʼavenç del coneixement i el progrés de les persones en tot lʼàmbit iberoamericà de la formació superior.