La Universitat de Barcelona participa en el projecte de restauració ecològica integral de tres pedreres a Campredó

Les pedreres d'argila de Campredó.
Les pedreres d'argila de Campredó.
Recerca
(28/10/2015)

El divendres 23 dʼoctubre es va presentar, en un acte presidit pel conseller dʼInterior de la Generalitat de Catalunya, Jordi Jané, el projecte de restauració ecològica integral de tres pedreres dʼargila situades a Campredó (Baix Ebre), en el qual participen la Universitat de Barcelona, la Universitat de Saragossa, la Universitat Complutense de Madrid i lʼempresa CEMEX, en el marc del programa LIFE de la Unió Europea.

Les pedreres d'argila de Campredó.
Les pedreres d'argila de Campredó.
Recerca
28/10/2015

El divendres 23 dʼoctubre es va presentar, en un acte presidit pel conseller dʼInterior de la Generalitat de Catalunya, Jordi Jané, el projecte de restauració ecològica integral de tres pedreres dʼargila situades a Campredó (Baix Ebre), en el qual participen la Universitat de Barcelona, la Universitat de Saragossa, la Universitat Complutense de Madrid i lʼempresa CEMEX, en el marc del programa LIFE de la Unió Europea.

La professora Montserrat Jorba, de la Facultat de Biologia, dirigeix la part del projecte que correspon a la Universitat de Barcelona. També hi col·laboren els professors Josep Maria Ninot, Santiago Mañosa i Eduardo Mateos, de la mateixa Facultat. El projecte disposa dʼun pressupost dʼ1,8 milions dʼeuros i té una durada de cinc anys. Consisteix a reconstruir lʼecosistema afectat per la pedrera partint de la imitació del relleu natural dels terrenys veïns. Aconseguir aquesta morfologia és possible gràcies a lʼaplicació dʼun mètode innovador i pioner de reproducció i disseny del relleu: el Geo Fluv. Aquesta tècnica permet construir relleus més estables enfront de lʼerosió dels sistemes de restauració minera tradicionals. Geo Fluv genera un paisatge de tossals i valls, amb llits sinuosos i connectats a llacunes. La morfologia creada permet obtenir hàbitats més adequats per a la fauna i flora de la zona, la qual cosa facilitarà la recuperació dels ecosistemes a lʼespai degradat.


Sʼespera que la restauració de les pedreres de Campredó doni lloc a ecosistemes plens de vida que proporcionin serveis importants a la societat: control de les inundacions, regulació del canvi climàtic, increment dels insectes pol·linitzadors beneficiosos per a lʼagricultura i la flora silvestre, recuperació dʼhàbitats naturals, millora del paisatge i de la seva fauna i vegetació, entre molts dʼaltres. En la decisió de LIFE dʼincloure aquest projecte entre les iniciatives a les quals dóna suport, hi ha tingut un pes important tant lʼaspecte innovador de la proposta com el fet que el projecte permetrà desenvolupar un protocol de gestió que promogui la restauració ecològica dʼecosistemes en pedreres ja explotades.