La Universitat de Barcelona obre un canal de comunicació corporatiu a Telegram

A través d’aquesta xarxa, la UB informarà d’assumptes d’especial rellevància per a la comunitat universitària.
A través d’aquesta xarxa, la UB informarà d’assumptes d’especial rellevància per a la comunitat universitària.
Institucional
(21/11/2017)

Aquest dimarts, 21 de novembre, la Universitat de Barcelona posa en marxa un nou canal de comunicació corporatiu en el servei de missatgeria Telegram. A través dʼaquesta xarxa, la UB informarà dʼassumptes dʼespecial rellevància per a la comunitat universitària, com pot ser la celebració dʼactes, comunicats, notícies o informació important de servei.

A través d’aquesta xarxa, la UB informarà d’assumptes d’especial rellevància per a la comunitat universitària.
A través d’aquesta xarxa, la UB informarà d’assumptes d’especial rellevància per a la comunitat universitària.
Institucional
21/11/2017

Aquest dimarts, 21 de novembre, la Universitat de Barcelona posa en marxa un nou canal de comunicació corporatiu en el servei de missatgeria Telegram. A través dʼaquesta xarxa, la UB informarà dʼassumptes dʼespecial rellevància per a la comunitat universitària, com pot ser la celebració dʼactes, comunicats, notícies o informació important de servei.

El canal, que funcionarà com a prova pilot durant tres mesos, suposa lʼaterratge de la Universitat de Barcelona en aquesta xarxa de missatgeria, que sʼestà convertint en una de les eines fonamentals per cohesionar i impulsar la comunicació de qualsevol organització, tant externament com internament. De fet, aquest primer pas serà lʼavantsala de la creació dʼaltres canals de Telegram segmentats per col·lectius que naixeran per reforçar la comunicació de la Universitat amb la seva comunitat universitària: estudiants, personal dʼadministració i serveis i personal docent i investigador.

Si vols rebre les últimes novetats sobre la Universitat de Barcelona, has de seguir aquest enllaç i entrar en el grup de Telegram. En el cas que no tinguis aquesta aplicació, primer te lʼhauràs de descarregar a través de les diferents botigues (Apple Store, Google Play Store).