La Universitat de Barcelona, líder estatal en impacte científic segons el rànquing de Leiden

Rànquing de Leiden 2016.
Rànquing de Leiden 2016.
Institucional
(26/05/2016)

La Universitat de Barcelona torna a ser la universitat capdavantera a lʼEstat en la classificació dʼindicadors generals dʼimpacte científic i de col·laboració en publicacions, segons el rànquing de Leiden 2016, una classificació internacional que avalua el rendiment científic de més de 800 universitats del món i que lidera Harvard. Concretament, la Universitat de Barcelona ocupa la posició 127a a escala mundial, seguida de la Universitat Autònoma de Barcelona, en la posició 155a, i la Complutense de Madrid, en la 202a.

Rànquing de Leiden 2016.
Rànquing de Leiden 2016.
Institucional
26/05/2016

La Universitat de Barcelona torna a ser la universitat capdavantera a lʼEstat en la classificació dʼindicadors generals dʼimpacte científic i de col·laboració en publicacions, segons el rànquing de Leiden 2016, una classificació internacional que avalua el rendiment científic de més de 800 universitats del món i que lidera Harvard. Concretament, la Universitat de Barcelona ocupa la posició 127a a escala mundial, seguida de la Universitat Autònoma de Barcelona, en la posició 155a, i la Complutense de Madrid, en la 202a.

El rànquing, elaborat pel Centre dʼEstudis de Ciència i Tecnologia (CWTS) de la Universitat de Leiden (Països Baixos), es basa en un conjunt dʼindicadors bibliomètrics que analitzen la productivitat, lʼimpacte científic i el grau de col·laboració de cada centre universitari en publicacions de les bases de dades incloses al Web of Science de Thomson Reuters durant el període 2011-2014.

La Universitat de Barcelona encapçala aquest rànquing a lʼEstat en nombre total de publicacions (number of publications, P), amb 6.008; nombre mitjà de citacions (mean citation score, MCS), nombre mitjà de citacions de publicacions normalitzades per camp, any de publicació i document (mean normalized citation score, MNCS), i proporció de publicacions incloses en el 10 % de treballs més citats (proportion top 10 % publications), que és considerat lʼindicador bibliomètric més emblemàtic en el rànquing de Leiden.

Pel que fa al nombre total de publicacions per àrea de coneixement, destaquen la de Ciències de la Salut i Biomèdiques, amb 2.654, i la de Ciències de la Terra i de la Vida, amb 1.048 publicacions.

El sistema universitari espanyol, a les portes del top ten mundial

Segons dades extretes del rànquing QS Higher Education System Strength Rankings 2016, publicat la setmana passada i que classifica els sistemes universitaris de tot el món dʼacord amb una sèrie de criteris —fortalesa del sistema, accés, posicionament de les universitats i context econòmic—, lʼEstat espanyol se situa en el lloc 11è, amb una puntuació de 75,3, i supera països com Suïssa, Itàlia, Suècia o Finlàndia. Els Estats Units, el Regne Unit i Alemanya ocupen les tres primeres posicions.

QS destaca com una de les fortaleses del sistema espanyol els resultats de les seves universitats, en què la Universitat de Barcelona es posiciona com a més destacada, seguida de lʼAutònoma de Madrid i lʼAutònoma de Barcelona.