La Universitat de Barcelona i la Universitat Tècnica de Berlín acorden un conjunt d'iniciatives pioneres

D'esquerra a dreta, el catedràtic Ramon Torrent; el rector de la Universitat Tècnica de Berlín, Christian Thomsen; el rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, i la vicerectora de Relacions Internacionals de la Universitat Tècnica de Berlín, Angela Ittel.
D'esquerra a dreta, el catedràtic Ramon Torrent; el rector de la Universitat Tècnica de Berlín, Christian Thomsen; el rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, i la vicerectora de Relacions Internacionals de la Universitat Tècnica de Berlín, Angela Ittel.
Institucional
(29/02/2016)

El rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, es va reunir el divendres 26 de febrer amb el rector de la Universitat Tècnica de Berlín (TU Berlin), Christian Thomsen. El rector Dídac Ramírez va viatjar acompanyat pel director del Programa de Diplomàcia Pública de la Universitat de Barcelona, Ramon Torrent, i pel director de projectes Nicolás Patrici. La visita del rector sʼemmarca dins del memoràndum dʼentesa signat entre les dues institucions el mes dʼoctubre de 2015. Després de repassar-ne lʼexecució, avaluada com a molt satisfactòria i concretada en la participació conjunta en diferents projectes liderats per una o altra universitat, els dos rectors van signar un nou conveni que amplia i aprofundeix la cooperació ja existent. La trobada va incloure la visita de diferents departaments i centres de recerca de la TU Berlín.

D'esquerra a dreta, el catedràtic Ramon Torrent; el rector de la Universitat Tècnica de Berlín, Christian Thomsen; el rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, i la vicerectora de Relacions Internacionals de la Universitat Tècnica de Berlín, Angela Ittel.
D'esquerra a dreta, el catedràtic Ramon Torrent; el rector de la Universitat Tècnica de Berlín, Christian Thomsen; el rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, i la vicerectora de Relacions Internacionals de la Universitat Tècnica de Berlín, Angela Ittel.
Institucional
29/02/2016

El rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, es va reunir el divendres 26 de febrer amb el rector de la Universitat Tècnica de Berlín (TU Berlin), Christian Thomsen. El rector Dídac Ramírez va viatjar acompanyat pel director del Programa de Diplomàcia Pública de la Universitat de Barcelona, Ramon Torrent, i pel director de projectes Nicolás Patrici. La visita del rector sʼemmarca dins del memoràndum dʼentesa signat entre les dues institucions el mes dʼoctubre de 2015. Després de repassar-ne lʼexecució, avaluada com a molt satisfactòria i concretada en la participació conjunta en diferents projectes liderats per una o altra universitat, els dos rectors van signar un nou conveni que amplia i aprofundeix la cooperació ja existent. La trobada va incloure la visita de diferents departaments i centres de recerca de la TU Berlín.

Sota la coordinació del Dr. Torrent, lʼacord amb la TU Berlín comprèn tres àmbits principals: la Conferència Araboeuropea dʼEduació Superior (AECHE) —la tercera edició de la qual tindrà lloc a la Universitat de Barcelona del 25 al 27 de maig dʼenguany—; els projectes de transferència de coneixement a la regió de lʼOrient Mitjà, i la cooperació universitat-ciutat en projectes de millora de la qualitat de vida mitjançant lʼús de noves tecnologies (ciutats intel·ligents o smart cities).

La cooperació en el marc de lʼAECHE cobrirà de manera molt específica la temàtica dels refugiats, una àrea en la qual la Universitat de Barcelona i la TU Berlín ja van llançar una iniciativa pionera mitjançant una proposta conjunta adreçada al Consell Executiu de lʼAssociació Europea dʼUniversitats (EUA) lʼoctubre del 2015. Aquesta també és una àrea inclosa dins del programa de cooperació universitats-ciutats que la Universitat de Barcelona i la TU Berlín es proposen desenvolupar conjuntament amb les seves ciutats respectives.