La Universitat de Barcelona és el segon centre de recerca de lʼEstat espanyol amb més producció científica

L’informe recull els principals indicadors bibliomètrics de l’activitat científica espanyola.
L’informe recull els principals indicadors bibliomètrics de l’activitat científica espanyola.
Recerca
(18/01/2017)

Recentment, lʼObservatori Espanyol dʼR+D+i (ICONO) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), dependent del Ministeri dʼEconomia, Indústria i Competitivitat, ha publicat el document Indicadores bibliométricos de la actividad científica española 2005-2014. Edición 2016. Una de les conclusions principals dʼaquest treball és que la Universitat de Barcelona continua sent un dels centres de recerca estatals amb més productivitat científica, concretament el segon darrere del Centre Superior dʼInvestigacions Científiques (CSIC). En el període 2005-2014, els investigadors de la Universitat de Barcelona van publicar 45.796 articles, xifra que converteix la UB en la primera universitat estatal en producció científica.

L’informe recull els principals indicadors bibliomètrics de l’activitat científica espanyola.
L’informe recull els principals indicadors bibliomètrics de l’activitat científica espanyola.
Recerca
18/01/2017

Recentment, lʼObservatori Espanyol dʼR+D+i (ICONO) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), dependent del Ministeri dʼEconomia, Indústria i Competitivitat, ha publicat el document Indicadores bibliométricos de la actividad científica española 2005-2014. Edición 2016. Una de les conclusions principals dʼaquest treball és que la Universitat de Barcelona continua sent un dels centres de recerca estatals amb més productivitat científica, concretament el segon darrere del Centre Superior dʼInvestigacions Científiques (CSIC). En el període 2005-2014, els investigadors de la Universitat de Barcelona van publicar 45.796 articles, xifra que converteix la UB en la primera universitat estatal en producció científica.

Pel que fa a lʼimpacte normalitzat de les citacions (FWCI), que mesura lʼimpacte de la qualitat de les publicacions dʼuna institució en relació amb la mitjana mundial, la Universitat de Barcelona obté un 1,58 i se situa davant del CSIC. En publicacions excel·lents, és a dir, les publicacions incloses en el 10 % dʼarticles més citats, la Universitat de Barcelona en registra 7.020. Per últim, en publicacions excel·lents amb lideratge, que agrupa les publicacions que inclouen un autor de la regió en qüestió, la UB en té 3.112. Les dades sʼhan extret de la base de dades Scopus.

 

Alt rendiment de lʼEstat

Lʼinforme presenta altres conclusions destacades. Mentre Espanya només representa un 0,7 % de la població mundial, un 1 % de la despesa mundial en R+D i un 1,7 % dels investigadors, lʼany 2014 va produir un 3,2 % de totes les publicacions científiques del món, un 4,3 % de tota la producció mundial excel·lent i un 6,7 % de la producció que es publica a les revistes més importants (primer quartil).

LʼEstat espanyol entra en el top ten de països amb un nombre més alt de publicacions. Concretament, se situa en la posició novena, amb 77.013 articles publicats del 2005 al 2014. Encapçalen la llista els Estats Units, amb 539.723.

Pel que fa a la distribució territorial, Catalunya és líder a lʼEstat en impacte normalitzat de la seva producció científica, i passa de lʼ1,38 % el 2005 a lʼ1,72 % el 2014. Juntament amb Madrid, participa en més de dos terços de la producció científica espanyola.

Lʼinforme Indicadores bibliométricos de la actividad científica española 2005-2014. Edición 2016 recull els principals indicadors bibliomètrics de lʼactivitat científica espanyola, la seva posició en el context internacional i la distribució temàtica i per comunitats autònomes.

Més informació