La Universitat de Barcelona crea la Càtedra UB de Prevenció i Salut Oral

El rector de la UB, Joan Guàrdia, durant la presentació.
El rector de la UB, Joan Guàrdia, durant la presentació.
Institucional
(02/05/2022)

Avui sʼha presentat a la sala de juntes de lʼEdifici Històric de la Universitat de Barcelona la nova Càtedra UB de Prevenció i Salut Oral, que rep el suport de Curaden AG. La Universitat i lʼempresa reforcen, dʼaquesta manera, la col·laboració que van iniciar lʼany 2019.

El rector de la UB, Joan Guàrdia, durant la presentació.
El rector de la UB, Joan Guàrdia, durant la presentació.
Institucional
02/05/2022

Avui sʼha presentat a la sala de juntes de lʼEdifici Històric de la Universitat de Barcelona la nova Càtedra UB de Prevenció i Salut Oral, que rep el suport de Curaden AG. La Universitat i lʼempresa reforcen, dʼaquesta manera, la col·laboració que van iniciar lʼany 2019.

Lʼobjectiu de la càtedra és fomentar la formació sobre hàbits dʼhigiene oral en els futurs professionals de lʼodontologia, motivar-los en lʼàmbit de la prevenció i la salut oral i enfortir la innovació en aquesta àrea.

Fruit dʼaquest acord, es posaran en marxa activitats de difusió i formació continuada dels professionals responsables de la salut bucodental i es desenvoluparan línies de recerca de qualitat sobre salut oral. Entre aquestes iniciatives, destacada lʼorganització de tallers perquè els estudiants dʼOdontologia de la UB es formin en individually trained oral prophylaxis (iTOP), un programa de prevenció de Curaden AG que se centra a controlar la principal causa de les malalties bucodentals més prevalents: el biofilm.

El rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, sʼha mostrat satisfet per la concreció dʼaquest acord: «Aquesta càtedra és un exemple més de la força de la col·laboració entre universitat i empresa, en aquest cas en lʼàmbit de la higiene oral. Amb Curaden AG, fomentarem les bones pràctiques en prevenció i salut oral entre els nostres estudiants».

La directora de la càtedra, Isabel Martínez Lizán, professora del Departament dʼOdontoestomatologia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB, ha afirmat que la relació entre les malalties orals i les malalties sistèmiques requereix dels futurs dentistes una qualitat específica: «Que siguin capaços dʼempoderar i motivar el pacient i la població quant a comportaments i hàbits saludables que repercuteixin en una bona salut i qualitat de vida. Per això, és essencial una pràctica segura, eficaç i acceptable de lʼhàbit dʼhigiene oral individual». Martínez Lizan ha conclòs que «aquest conveni representa un salt qualitatiu per potenciar la prevenció i la promoció de la salut oral entre els nostres estudiants, així com per ajudar a dotar dʼeines i recursos els investigadors de la nostra universitat que treballen en la prevenció i la salut oral».

Per la seva banda, Ana Stevanovic, directora dʼEducació Professional de Curaden AG, ha apuntat que, per a la companyia, col·laborar amb les universitats és un dels imperatius estratègics més importants de cara al futur. «El que realment revolucionarà el nostre món perquè sigui més saludable i feliç —ha dit Stevanovic— serà millorar la formació dels futurs professionals de lʼodontologia, especialment quan es tracta de millorar el coneixement pràctic en la prevenció individual. Més de 35 universitats dʼarreu del món ja han identificat aquesta necessitat i han implementat iTOP, i estem contents de tenir la Universitat de Barcelona entre elles».

A l'acte també han assistit Josep Maria Ustrell, vicedegà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB, i German Pareja, president del Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya.