La Universitat de Barcelona anuncia una col·laboració amb Lilly Espanya per desenvolupar nous compostos contra el càncer

L'equip de recerca: a la primera fila, i d’esquerra a dreta, Lorena Navarro, M. Dolors Pujol i Vanessa Prieur; segona fila: Arturo Vinuesa, Manel Romero, Lluís Coronel y Richard Soucek.
L'equip de recerca: a la primera fila, i d’esquerra a dreta, Lorena Navarro, M. Dolors Pujol i Vanessa Prieur; segona fila: Arturo Vinuesa, Manel Romero, Lluís Coronel y Richard Soucek.
(31/01/2013)

El grup de recerca que dirigeix Maria Dolors Pujol, del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica de la Facultat de Farmàcia de la UB, centre adscrit al BKC, ha estat seleccionat per col·laborar amb Lilly Espanya, a través del programa global de Lilly Open Innovation Drug Discovery, per explorar el potencial terapèutic de nous compostos contra el càncer.

L'equip de recerca: a la primera fila, i d’esquerra a dreta, Lorena Navarro, M. Dolors Pujol i Vanessa Prieur; segona fila: Arturo Vinuesa, Manel Romero, Lluís Coronel y Richard Soucek.
L'equip de recerca: a la primera fila, i d’esquerra a dreta, Lorena Navarro, M. Dolors Pujol i Vanessa Prieur; segona fila: Arturo Vinuesa, Manel Romero, Lluís Coronel y Richard Soucek.
31/01/2013

El grup de recerca que dirigeix Maria Dolors Pujol, del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica de la Facultat de Farmàcia de la UB, centre adscrit al BKC, ha estat seleccionat per col·laborar amb Lilly Espanya, a través del programa global de Lilly Open Innovation Drug Discovery, per explorar el potencial terapèutic de nous compostos contra el càncer.

La UB ha signat un acord amb Lilly Espanya que permetrà a la companyia detectar si determinats compostos són eficaços en el tractament de certs tipus de càncer; en concret, Lilly està avaluant la capacitat dʼinhibir lʼangiogènesi i la seva aplicació en el tractament del càncer.

 
La participació en el programa Open Innovation Drug Discovery és lliure i gratuïta, i pot arribar a donar lloc a un acord de col·laboració o acord de llicència entre la UB i lʼempresa Lilly per a la recerca dʼaquests compostos.
 
Els beneficiaris potencials de lʼOpen Innovation Drug Discovery són investigadors dʼinstitucions acadèmiques i de petites empreses biotecnològiques que es dediquen a la síntesi orgànica, a la química mèdica o a lʼaïllament, modificació o biosíntesi de productes naturals, i que vulguin avaluar lʼactivitat dels seus compostos.
 
La Fundació Bosch i Gimpera difon aquest programa a tots els investigadors de la UB, i ofereix suport logístic als que estiguin interessats a participar-hi.
 
Lilly Open Innovation Drug Discovery (OIDD) proporciona una plataforma per col·laborar amb científics externs amb lʼobjectiu dʼidentificar nous compostos amb potencial terapèutic. El portal web del programa ofereix compostos confidencials i un retorn segur dels informes complets de dades als investigadors després dʼhaver completat lʼavaluació biològica. Els resultats prometedors que se nʼobtinguin poden servir de base per a possibles acords de col·laboració.