La Universitat de Barcelona presenta un web nou

 
 
Institucional
(16/07/2020)

La Universitat de Barcelona estrena web: presenta una nova plataforma actual i moderna que aposta per lʼoptimització de la navegació i per la millora de lʼexperiència de lʼusuari. El canvi de web corporatiu de la UB pretén optimitzar així la comunicació amb els públics interns i, sobretot, captar nous públics externs, a més de reforçar la marca UB.

 
 
Institucional
16/07/2020

La Universitat de Barcelona estrena web: presenta una nova plataforma actual i moderna que aposta per lʼoptimització de la navegació i per la millora de lʼexperiència de lʼusuari. El canvi de web corporatiu de la UB pretén optimitzar així la comunicació amb els públics interns i, sobretot, captar nous públics externs, a més de reforçar la marca UB.

El web nou, que es va presentar al Claustre del 15 de juliol i que estarà actiu a partir del dia 20, està inspirat en els principis dʼusabilitat, funcionalitat i simplicitat. Millora lʼaspecte visual, el disseny i lʼaccessibilitat de continguts, i suposa un pas important en el procés de transformació digital de la UB. Aquest nou espai sʼorganitza en tres grans apartats: la pàgina principal, un menú principal que conté quatre seccions (Aprèn, Investiga, Col·labora i La UB), i un menú secundari dirigit a públics específics. Entre altres novetats, se simplifica la navegació i sʼhi incorporen altres canvis notables: més pes audiovisual, potenciant els recursos multimèdia (vídeos, podcasts i infografies); adaptació a dispositius mòbils gràcies al disseny web responsiu; coneixement de lʼexperiència de lʼusuari amb eines analítiques, i increment de la visibilitat per la implantació de motors de cerca amb tecnologia Google. Nʼhi haurà molts, de canvis, que renovaran el web totalment de manera gradual durant la segona meitat del 2020 i la primera meitat del 2021.

Amb la finalitat dʼinformar els seus públics objectius de les novetats que es produeixin en la renovació de lʼespai institucional, el nou web disposa també dʼuna pàgina explicativa i dʼun formulari mitjançant el qual els usuaris podran fer arribar els seus suggeriments.

Per preparar la publicació del web nou, la pàgina principal actual ha de quedar inactiva aquest cap de setmana, del 18 al 19 de juliol. Això no obstant, es mantindran del tot operatius el correu corporatiu i les intranets per a estudiants, PAS i PDI, com també el Campus Virtual, Món UB, el directori, la seu electrònica, els webs de facultats, departaments i grups de recerca, i tota la resta de webs, com ara la de lʼEscola de Doctorat, la del CRAI o la de Publicacions UB.