La Universitat de Barcelona va gestionar projectes de transferència per valor de més de 24 milions dʼeuros el 2021

Moment de la trobada Science + Partners, celebrada el novembre passat, que aplega personal investigador de la UB i membres del món empresarial i inversors.
Moment de la trobada Science + Partners, celebrada el novembre passat, que aplega personal investigador de la UB i membres del món empresarial i inversors.
Recerca
(05/07/2022)

Lʼoficina de transferència de tecnologia i coneixement de la Universitat de Barcelona, la Fundació Bosch i Gimpera (FBG), va gestionar projectes per valor de 24,31 milions dʼeuros el 2021. Lʼany passat, la col·laboració entre la UB i els agents socioeconòmics va permetre desenvolupar 564 projectes, llicenciar 17 tecnologies i crear dues noves spin-offs. Aquestes són les xifres principals de la memòria dʼactivitats de lʼFBG de lʼany 2021.

Més informació

Moment de la trobada Science + Partners, celebrada el novembre passat, que aplega personal investigador de la UB i membres del món empresarial i inversors.
Moment de la trobada Science + Partners, celebrada el novembre passat, que aplega personal investigador de la UB i membres del món empresarial i inversors.
Recerca
05/07/2022

Lʼoficina de transferència de tecnologia i coneixement de la Universitat de Barcelona, la Fundació Bosch i Gimpera (FBG), va gestionar projectes per valor de 24,31 milions dʼeuros el 2021. Lʼany passat, la col·laboració entre la UB i els agents socioeconòmics va permetre desenvolupar 564 projectes, llicenciar 17 tecnologies i crear dues noves spin-offs. Aquestes són les xifres principals de la memòria dʼactivitats de lʼFBG de lʼany 2021.

Més informació