La Universitat de Barcelona obté prop de 20 milions dʼeuros en les convocatòries europees dʼHoritzó 2020

La Universitat de Barcelona ha aconseguit, fins ara, 58 projectes de recerca concedits en el marc del programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea.
La Universitat de Barcelona ha aconseguit, fins ara, 58 projectes de recerca concedits en el marc del programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea.
Recerca
(03/05/2016)

La Universitat de Barcelona ha aconseguit, fins ara, 58 projectes de recerca concedits en el marc del programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea (CE), amb un import total superior als 19,5 milions dʼeuros.

La Universitat de Barcelona ha aconseguit, fins ara, 58 projectes de recerca concedits en el marc del programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea.
La Universitat de Barcelona ha aconseguit, fins ara, 58 projectes de recerca concedits en el marc del programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea.
Recerca
03/05/2016

La Universitat de Barcelona ha aconseguit, fins ara, 58 projectes de recerca concedits en el marc del programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea (CE), amb un import total superior als 19,5 milions dʼeuros.

Des del juliol del 2015 fins al març passat, la Universitat de Barcelona ha doblat el finançament obtingut del programa Horitzó 2020: de poc més de 10 milions dʼeuros ha passat als prop de 20 milions actuals. En aquest període, sʼha passat de 35 projectes concedits a 58, i això suposa un increment de prop del 66 %. Dʼaquest total de projectes, la Universitat de Barcelona en coordina deu; dʼaquests, tres són projectes individuals del Consell Europeu de Recerca (ERC), mentre que els altres set són col•laboratius. Dʼaltra banda, la UB també té onze projectes individuals dins de les accions Marie Sklodowska-Curie. A més, el personal investigador de la Universitat ha obtingut altres projectes dʼHoritzó 2020 a través dels instituts de recerca participats per la UB, que no sʼhan comptabilitzat aquí.

Des del començament del programa Horitzó 2020 (2014-2020), la CE ja ha tancat més de 150 convocatòries de més de 1.300 línies de finançament. Actualment, hi ha 23 convocatòries obertes per a 201 línies de finançament, i 46 més pendents dʼobrir, que inclouran 298 línies més.

Els bons resultats obtinguts fins ara per la Universitat de Barcelona es reparteixen entre diversos centres. La Facultat de Física encapçala la llista de projectes concedits, amb quinze en total. La segueixen la Facultat de Química, amb dotze, i les facultats de Biologia i dʼEconomia i Empresa, amb cinc. La Facultat dʼEducació, incloent-hi el Centre de Recursos per a lʼAprenentatge i la Investigació (CRAI), i la de Psicologia, han obtingut quatre projectes, i la Facultat de Matemàtiques, tres.