La Universitat de Barcelona obre les convocatòries de mobilitat internacional 2018-2019

Convocatòries de mobilitat internacional 2018-2019
Convocatòries de mobilitat internacional 2018-2019
Acadèmic
(16/11/2017)

La Universitat de Barcelona ha obert les convocatòries de mobilitat internacional 2018-2019 per a lʼalumnat que vulgui estudiar a lʼestranger. Les persones interessades poden presentar la sol·licitud fins a lʼ11 de gener del 2018.

Convocatòries de mobilitat internacional 2018-2019
Convocatòries de mobilitat internacional 2018-2019
Acadèmic
16/11/2017

La Universitat de Barcelona ha obert les convocatòries de mobilitat internacional 2018-2019 per a lʼalumnat que vulgui estudiar a lʼestranger. Les persones interessades poden presentar la sol·licitud fins a lʼ11 de gener del 2018.

Els convenis dʼintercanvi signats per la UB ofereixen lʼoportunitat dʼestudiar en més de 800 universitats de 57 països dʼarreu del món. Les estades, que poden ser dʼun o dos semestres, es poden inscriure en el marc del programa Erasmus+ (dins i fora de la UE), del programa CINDA (Amèrica Llatina) o també en el marc de convenis bilaterals signats per la UB o per alguna de les seves facultats.

Els estudiants poden sol·licitar una mobilitat internacional si ja han cursat més de 60 crèdits acadèmics o tenen el primer curs complet. Els programes dʼintercanvi garanteixen la reciprocitat, de manera que els estudiants que hi participen no han de pagar les despeses de matrícula a la universitat de destinació. A més, es garanteix la incorporació dels crèdits superats a lʼexpedient acadèmic i al suplement europeu en el títol.

En el cas dels estudiants amb necessitats especials, el programa Erasmus+ ofereix una sèrie de serveis i un finançament complementari que es pot consultar en aquest enllaç.

Durant el curs acadèmic 2017-2018, es preveu que més dʼun miler estudiants de la Universitat de Barcelona duguin a terme una mobilitat internacional en el marc dels programes esmentats.

Consulteu totes les convocatòries de mobilitat internacional en aquest enllaç.