La UE inclou dues infraestructures dels Centres Científics i Tecnològics de la UB per lluitar contra el COVID-19

Instal·lació de microscòpia de transmissió (TEM) dels CCiTUB.
Instal·lació de microscòpia de transmissió (TEM) dels CCiTUB.
Institucional
(03/04/2020)

La Unió Europea ha publicat un llistat dʼinfraestructures de recerca per lluitar contra el COVID-19. Entre les infraestructures cientificotècniques singulars (ICTS) que sʼhi inclouen nʼhi ha dues de la Universitat de Barcelona, gestionades a través dels Centres Científics i Tecnològics (CCiTUB): les unitats de microscòpia i tècniques afins, node de la ICTS ELECMI (Infraestructura Integrada de Microscòpia Electrònica de Materials), i el Laboratori de Ressonància Magnètica Nuclear (RMN), node que pertany a la Xarxa de Laboratoris de Ressonància Magnètica Nuclear de Biomolècules (R-LRB).

Instal·lació de microscòpia de transmissió (TEM) dels CCiTUB.
Instal·lació de microscòpia de transmissió (TEM) dels CCiTUB.
Institucional
03/04/2020

La Unió Europea ha publicat un llistat dʼinfraestructures de recerca per lluitar contra el COVID-19. Entre les infraestructures cientificotècniques singulars (ICTS) que sʼhi inclouen nʼhi ha dues de la Universitat de Barcelona, gestionades a través dels Centres Científics i Tecnològics (CCiTUB): les unitats de microscòpia i tècniques afins, node de la ICTS ELECMI (Infraestructura Integrada de Microscòpia Electrònica de Materials), i el Laboratori de Ressonància Magnètica Nuclear (RMN), node que pertany a la Xarxa de Laboratoris de Ressonància Magnètica Nuclear de Biomolècules (R-LRB).

Les instal·lacions de la Unitat de Microscòpia Electrònica de Transmissió dels CCiTUB, juntament amb infraestructures dʼaltres tècniques afins, constitueixen la Unitat de Microscòpia Electrònica Aplicada a Materials (UMEAP), reconeguda com a node de la ICTS ELECMI. En el mapa dʼICTS, ELECMI sʼengloba en lʼàrea dels materials. En aquest àmbit, els CCiTUB disposen dʼuna gran selecció de tècniques de caracterització que complementen els microscopis electrònics pròpiament dits, com ara les microsondes, els difractòmetres de raigs X, la microscòpia Raman, etc. Dʼaltra banda, les instal·lacions de ressonància magnètica nuclear (RMN) dels CCiTUB tenen com a objectiu principal fer experiments de ressonància magnètica nuclear de camp molt alt per estudiar lʼestructura i la dinàmica de molècules complexes dʼinterès biològic.