La UCC+i de la UB promou noves activitats de divulgació i consolida les que funcionen millor

La UB divulga impulsa cada vegada més activitats.
La UB divulga impulsa cada vegada més activitats.
Recerca
(25/08/2015)

La Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i) de la Universitat de Barcelona organitza i promou cada vegada més activitats de divulgació científica de tots els àmbits del coneixement. Des de la seva creació, lʼany 2008, els formats i les temàtiques de les accions són molt diversos, però totes les activitats comparteixen el fet dʼanar destinades a públics no especialitzats.

La UB divulga impulsa cada vegada més activitats.
La UB divulga impulsa cada vegada més activitats.
Recerca
25/08/2015

La Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i) de la Universitat de Barcelona organitza i promou cada vegada més activitats de divulgació científica de tots els àmbits del coneixement. Des de la seva creació, lʼany 2008, els formats i les temàtiques de les accions són molt diversos, però totes les activitats comparteixen el fet dʼanar destinades a públics no especialitzats.

En el curs 2014-2015, la UCC+i ha posat en marxa diverses activitats de nova creació: Camins infinits, Ciència animada, NanoDivulga, ArqueUB, La Festa de la Ciència, les Visites botàniques o lʼespectacle Jordi Rubió i lʼesperit el llibre, aquest últim en el marc del projecte, ja consolidat, Theatrum Sapientiae. Així mateix, la posada en funcionament del portal La UB divulga és un exemple més de les iniciatives dutes a terme en el darrer any per fomentar lʼinterès social per la ciència i el coneixement, augmentar la cultura científica dels ciutadans i contribuir a incrementar les vocacions científiques en els joves i els infants. A més, des de la UCC+i sʼha donat continuïtat a iniciatives com el Concurs de Cristal·lització o lʼEspai Ciència del Saló de lʼEnsenyament.

 
Activitats de nova creació
 
Camins infinits

Una de les activitats que sʼhan engegat aquest any i que ha suscitat més demanda és Camins infinits, un projecte organitzat conjuntament amb lʼEscola de Doctorat de la UB. Aquesta iniciativa posa en contacte estudiants de doctorat amb escoles de primària i secundària que vulguin conèixer de primera mà com és el dia a dia dʼun investigador. Lʼactivitat es divideix en dues parts i té un objectiu doble: apropar la recerca als nois i noies dels centres escolars i, alhora, potenciar les habilitats comunicatives dels joves investigadors. Comença amb una xerrada de trenta minuts, en què lʼinvestigador explica en què consisteix la seva recerca, com és el seu dia a dia i per què va decidir dedicar-se a investigar. Aquest curs sʼhan fet deu visites a centres dʼarreu del territori català i ja nʼhi ha dues més de programades per al curs vinent.

 
Ciència animada

També durant aquest curs sʼha estrenat Ciència animada, un projecte que té com a objectiu principal crear una biblioteca de recursos audiovisuals de caràcter científic, organitzada en capítols autoconclusius en els quals sʼexplica, de manera visual i amena, conceptes científics per a nenes i nens. El primer capítol, que exemplifica cada fase del mètode científic, ja es pot veure al web del projecte. A dia dʼavui, la valoració dʼaquesta proposta és molt positiva en relació amb les dades de visualitzacions que ha tingut aquest primer vídeo: més de 1.000 en anglès i en català, gairebé 13.000 en castellà i vora 5.000 mitjançant el Facebook.

 
Jordi Rubió i lʼesperit del llibre

El Theatrum Sapientiae dʼenguany sʼha dedicat a la figura dʼun dels grans humanistes catalans del segle XX: Jordi Rubió i Balaguer, que va excel·lir en els àmbits de la filologia, la biblioteconomia i la historiografia de la literatura catalana. La representació Jordi Rubió i lʼesperit del llibre, una obra escrita i dirigida per Gastón Gilabert, investigador del Grup de Recerca Aula Música Poètica de la Facultat de Filologia de la UB, situa lʼacció en lʼúltima nit que Rubió va passar a la Biblioteca Nacional de Catalunya, abans de la caiguda de Barcelona en mans de les tropes franquistes. Lʼobra rememora algun dels episodis que van influir decisivament en la vida de Rubió i que, de retruc, van marcar la història de Catalunya, les seves institucions i la recerca en lʼàmbit de les humanitats. Lʼargument del text sorprèn per la vigència que té i pels paral·lelismes que sʼestableixen amb la situació actual, malgrat que hagin passat tants anys. Lʼobra sʼha representat a lʼaula capella de lʼEdifici Històric i una de les sessions es va fer a lʼInstitut dʼEstudis Catalans, a petició de la institució.

 
NanoDivulga

El projecte NanoDivulga inclou un conjunt dʼactivitats adreçades a donar a conèixer el món de la nanotecnologia a la ciutadania per demostrar les propietats úniques dels nanomaterials. En resum, un projecte per parlar, debatre i ensenyar què significa i com ens afecta la nanotecnologia. La iniciativa és fruit de la col·laboració entre els Centres Científics i Tecnològics de la UB (CCiTUB), lʼInstitut de Ciències de lʼEducació (ICE) i la UCC+i.

 

Visites botàniques

Enguany, també sʼhan organitzat una sèrie de visites guiades a la Finca Agustí Pedro i Pons amb lʼobjectiu dʼacostar la botànica a un públic general de totes les edats i donar-li a conèixer aspectes rellevants dʼaquesta disciplina, sovint desconeguda. Lʼactivitat lʼhan dut a terme tres botànics del Departament de Biologia Vegetal de la UB.

 

ArqueUB

Una de les noves activitats impulsades per La UB divulga ha estat ArqueUB, una iniciativa que aprofita les pràctiques que fan els alumnes del grau dʼArqueologia de la UB al solar del mateix centre on estudien. Aquesta possibilitat insòlita, factible perquè la Facultat de Geografia i Història es troba en un emplaçament del barri del Raval on sʼhan documentat testimonis arqueològics des del segle XIV, ha permès a la UCC+i iniciar una nova línia de treball en lʼàmbit de les ciències humanes i socials. ArqueUB es proposa obrir per primera vegada les excavacions al públic, donar a conèixer com els arqueòlegs recuperen els vestigis històrics dʼaquest racó de Barcelona i convidar els barcelonins a descobrir com era la vida dels habitants de la ciutat de temps passats.

 

La I Festa de la Ciència de la UB

èxit de participació a la I Festa de la Ciència UB posa de manifest que la ciutadania sʼacosta a la Universitat quan se li obre la porta a participar, dʼuna manera lúdica i innovadora, en la recerca que es fa al si de la institució. La festa va tenir lloc a lʼEdifici Històric de la UB el divendres 22 de maig durant tot el dia, i va servir per donar a conèixer i valorar la feina dels investigadors de tots els àmbits del coneixement, i per explicar de quina manera repercuteix la recerca en el progrés de la societat.

 

Activitats consolidades
 

Espai Ciència

Un any més, La UB divulga ha estat present a lʼEspai Ciència del Saló de lʼEnsenyament amb un estand propi. Els visitants van conèixer de primera mà la tasca de recerca i innovació que duen a terme alguns grups de recerca de la UB en diferents branques del coneixement, i diversos investigadors van compartir les seves recerques amb els visitants a través de tallers i activitats interactives, com ara demostracions i experiments científics.

 

Concurs de Cristal·lització a lʼEscola

Una de les activitats de La UB divulga que està més consolidada és el Concurs de Cristal·lització a lʼEscola. Prop de 1.500 alumnes dʼuna cinquantena de centres de tot Catalunya han participat en la quarta edició dʼaquest certamen, que té com a objectiu potenciar la importància del món dels cristalls en la societat, i alhora fomentar lʼestudi, el treball sistemàtic, el pensament científic i la comunicació entre els joves estudiants mitjançant experiments atractius de cristal·lització.

 

Trobada de Divulgadors Científics

La Trobada de Divulgadors Científics de la UB sʼha convertit també en una cita anual de referència. La quarta edició de la jornada, en la mateixa línia que les edicions anteriors, tenia com a objectiu principal generar un espai dʼintercanvi dʼexperiències de divulgació científica, tant dʼactivitats organitzades per la UCC+i com dʼaltres projectes promoguts per investigadors de la Universitat. La jornada es va cloure amb una xerrada de José Manuel López Nicolás, professor del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de Múrcia i autor del blog Scientia.

El programa dʼactivitats de La UB divulga té el suport de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia del Ministeri dʼEconomia i Competitivitat (FECYT-MINECO).