La UB i Tecnoambiente impulsen la Càtedra dʼEconomia Blava Sostenible

L’objectiu de la Càtedra és potenciar l’ús sostenible de l’espai marí i costaner i dels seus recursos naturals, partint dels principis de justícia social, economia blava i equitat oceànica.
L’objectiu de la Càtedra és potenciar l’ús sostenible de l’espai marí i costaner i dels seus recursos naturals, partint dels principis de justícia social, economia blava i equitat oceànica.
Recerca
(17/01/2023)

Més de tres mil milions de persones depenen de la biodiversitat marina i costanera per subsistir, i es calcula que el valor de mercat dels recursos marins representa el 5 % del PIB mundial. En paral·lel, sectors com ara el transport marítim, el turisme, els hidrocarburs, les infraestructures, les energies renovables o les telecomunicacions generen una intensa activitat econòmica al voltant del mar, però amb un elevat cost mediambiental. Alhora, els efectes del canvi climàtic, la sobrepesca, lʼacidificació o la contaminació amenacen la conservació de mars i oceans, els quals hostatgen ecosistemes vitals com a font de biodiversitat i tenen un paper decisiu en la regulació del clima: produeixen oxigen —són els autèntics pulmons del planeta—, capten el diòxid de carboni generat per lʼactivitat humana i apaivaguen lʼimpacte de lʼescalfament global.

L’objectiu de la Càtedra és potenciar l’ús sostenible de l’espai marí i costaner i dels seus recursos naturals, partint dels principis de justícia social, economia blava i equitat oceànica.
L’objectiu de la Càtedra és potenciar l’ús sostenible de l’espai marí i costaner i dels seus recursos naturals, partint dels principis de justícia social, economia blava i equitat oceànica.
Recerca
17/01/2023

Més de tres mil milions de persones depenen de la biodiversitat marina i costanera per subsistir, i es calcula que el valor de mercat dels recursos marins representa el 5 % del PIB mundial. En paral·lel, sectors com ara el transport marítim, el turisme, els hidrocarburs, les infraestructures, les energies renovables o les telecomunicacions generen una intensa activitat econòmica al voltant del mar, però amb un elevat cost mediambiental. Alhora, els efectes del canvi climàtic, la sobrepesca, lʼacidificació o la contaminació amenacen la conservació de mars i oceans, els quals hostatgen ecosistemes vitals com a font de biodiversitat i tenen un paper decisiu en la regulació del clima: produeixen oxigen —són els autèntics pulmons del planeta—, capten el diòxid de carboni generat per lʼactivitat humana i apaivaguen lʼimpacte de lʼescalfament global.

Justícia social i economia blava sostenible

La Universitat de Barcelona i la consultoria ambiental Tecnoambiente creen la Càtedra UB dʼEconomia Blava Sostenible per tal de fomentar la docència i la recerca en aquest àmbit i proporcionar documentació per a lʼactivitat econòmica dʼaquest sector. Lʼobjectiu és potenciar lʼús sostenible de lʼespai marí i costaner i dels seus recursos naturals, partint dels principis de justícia social, economia blava i equitat oceànica. Dirigirà aquesta càtedra Miquel Canals, catedràtic de la Facultat de Ciències de la Terra, director del Departament de Dinàmica de la Terra i de lʼOceà i fundador del Grup de Recerca Consolidat en Geociències Marines de la UB.

La Càtedra sʼha presentat avui, 17 de gener, en un acte que ha tingut lloc a lʼAula Magna de lʼEdifici Històric i en què han participat la vicerectora dʼEmprenedoria, Innovació i Transferència, Mercè Segarra; el catedràtic Miquel Canals; el degà de la Facultat de Ciències de la Terra, Albert Soler, i Albert Valcárcel, gerent de Tecnoambiente.

En aquest acte, Mercè Segarra ha recordat el valor de les càtedres com a elements que permeten projectar el coneixement al conjunt de tota la societat. «La sostenibilitat, el decreixement i la manera dʼevolucionar en un context de sostenibilitat són temàtiques de màxima actualitat», ha anotat. «Ens queda molt treball per fer, des de lʼàmbit de la recerca, per poder aprofitar els recursos naturals de manera més responsable. Dels recursos de lʼeconomia blava no en parla pràcticament ningú. Per això, ara és el moment de fer-ho», ha afirmat.

Albert Soler ha recordat que «els oceans regulen el clima, proporcionen aliment i recursos, són font de biodiversitat i tenen un paper clau en la prosperitat i el desenvolupament de la societat». «El context social actual de crisi ecològica, climàtica i energètica —ha alertat— està accelerant el replantejament de les estratègies polítiques i econòmiques a escala mundial i la necessitat de revisions que ens portin a formular-nos una transformació vers una societat molt més sostenible». En aquest sentit, el degà ha afirmat que aquesta nova càtedra és una oportunitat excel·lent de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i la societat: «De ben segur, permetrà vehicular el coneixement de la Universitat cap a la societat en qüestions tan rellevants com la protecció i la conservació dʼecosistemes marins i costaners, la promoció dʼactivitats econòmiques sostenibles i lʼús responsable dels recursos marins».

Al seu torn, Miquel Canals ha comentat que «lʼeconomia blava inclou totes les activitats que es duen a terme al mar o que hi estan relacionades». Ha recordat que, des dʼuna perspectiva global, abraça «sectors establerts, que són els que han contribuït tradicionalment a lʼeconomia blava; sectors emergents, per als quals la disponibilitat de dades fiables encara és incompleta, i sectors innovadors, que proporcionen noves oportunitats dʼinversió i tenen un potencial elevat per al desenvolupament futur de les comunitats costaneres». La Càtedra UB Tecnoambiente dʼEconomia Blava Sostenible es crea en «aquest “ecosistema” tan altament diversificat, amb moltes interdependències i una rellevància creixent», ha afirmat Canals.

El concepte dʼeconomia blava busca promoure el desenvolupament econòmic sostenible, la inclusió social i la preservació o millora dels mitjans de vida de la població, i garantir així la sostenibilitat ambiental de mars i oceans i de les àrees costaneres. A Europa, els sectors tradicionals de lʼeconomia blava aporten lʼ1,5 % del PIB de la Unió Europea i proporcionen 4,5 milions de llocs de treball directes (el 2,3 % dels llocs de treball totals en aquesta àrea econòmica).

Segons les dades més actualitzades sobre les conques marines europees, la conca mediterrània és la que genera un valor afegit brut (VAB) més alt: 65,5 bilions dʼeuros (és a dir, el 37 % del VAB de lʼeconomia blava de la UE). És també la conca amb més llocs de treball directes (2,06 milions de treballadors, és a dir, el 46 % dels llocs de treball de lʼeconomia blava de la UE), en sectors clau com ara el turisme costaner, el transport marítim, la pesca i les activitats portuàries. «Tanmateix, ni el turisme ni la pesca no són sostenibles a la Mediterrània amb els paràmetres actuals», ha alertat Canals.

Per la seva banda, Albert Valcárcel ha manifestat que, patrocinant aquesta càtedra, Tecnoambiente avança en el seu compromís amb lʼús sostenible de lʼespai marí i costaner i dels seus recursos. «Tenim lʼambició de conèixer millor el medi marí, que avui continua sent allò més proper a un altre món», ha declarat el gerent. «El propòsit de Tecnoambiente —ha continuat— és contribuir al progrés sostenible, accelerar la transició verda i donar solucions a problemes ambientals globals. A més, el medi marí ha estat, des de sempre, al cor de les nostres activitats, un medi enorme i vital per a la vida humana i per al nostre planeta». «És en la intersecció del nostre propòsit i la nostra passió que rau la proposta i que neix aquesta càtedra, que sʼemmarca en els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides», ha afegit.

«El coneixement a què em refereixo —ha continuat Valcárcel— ha de servir per gestionar i protegir millor lʼespai marí. També tenim lʼobjectiu dʼimpulsar el creixement dels sectors participants en lʼeconomia blava, però desacoblant aquest creixement del seu impacte ambiental». «Així, confio que, amb lʼaportació de tots els qui, dʼuna manera o altra, participem en la recerca, la formació i les sessions de treball sota el paraigua dʼaquesta càtedra, estiguem molt més a prop de poder assegurar uns mars i oceans sans per a les futures generacions», ha conclòs.

Les activitats que es promouran des de la Càtedra inclouran la formació especialitzada, les pràctiques professionals, lʼaccés a vaixells escola, reptes dʼaprenentatge per a estudiants, tallers i trobades entre universitat i empresa, i espais de debat sobre els reptes actuals i futurs dels sectors implicats, entre altres iniciatives.

Els reptes de lʼeconomia blava en sostenibilitat

Lʼacte de presentació de la Càtedra UB Tecnoambiente dʼEconomia Blava i Sostenible ha inclòs la jornada Reptes de lʼEconomia Blava en Sostenibilitat. Hi han participat Anna Majó, directora dʼinnovació de Barcelona Activa i responsable dʼEconomia Blava de lʼAjuntament de Barcelona, amb la ponència «Sostenibilitat i economia blava: una aposta municipal»; Mariano Marzo, catedràtic emèrit de la UB especialitzat en recursos energètics, amb «Energia i sostenibilitat: la rellevància de lʼoceà»; Sergi Ametller, director dʼEòlica Marina de Sener («Reptes en sostenibilitat de lʼeòlica marina a Catalunya»); Emma Cobos, directora dʼinnovació del Port de Barcelona («Reptes en sostenibilitat: el compromís del Port de Barcelona»); Antoni Munné, cap del Departament de Control i Qualitat de les Aigües de lʼAgència Catalana de lʼAigua («Reptes i incerteses en lʼassoliment del bon estat a les masses dʼaigua costaneres»); Sergi Tudela, director general de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat de Catalunya («LʼAgenda Marítima de Catalunya com a marc per al desenvolupament dʼuna política marítima integrada«); Lourdes Reig, directora de la Xarxa Marítima de Catalunya («Recerca i innovació, sinergies i sostenibilitat en economia blava»), i Laura Prats, responsable de finances sostenibles institucionals i transaccionals a la Banca Corporativa, Institucional i Internacional de CaixaBank («Finançament sostenible verd dirigit a lʼeconomia blava»).