La UB i la Fundació Barça impulsen una recerca sobre el benestar emocional dʼinfants i adolescents amb malalties cròniques

 
 
Recerca
(18/03/2022)

El Grup de Recerca de Pedagogia Hospitalària en Neonatologia i Pediatria de la Universitat de Barcelona promou, juntament amb la Fundació Barça, una investigació que té per objecte analitzar els factors de benestar dels infants i els adolescents que pateixen alguna malaltia complexa de salut. La recerca té com a finalitat elaborar una guia de bones pràctiques que permeti millorar-ne la qualitat de vida, després del període dʼhospitalització i de convalescència.

 

 

 
 
Recerca
18/03/2022

El Grup de Recerca de Pedagogia Hospitalària en Neonatologia i Pediatria de la Universitat de Barcelona promou, juntament amb la Fundació Barça, una investigació que té per objecte analitzar els factors de benestar dels infants i els adolescents que pateixen alguna malaltia complexa de salut. La recerca té com a finalitat elaborar una guia de bones pràctiques que permeti millorar-ne la qualitat de vida, després del període dʼhospitalització i de convalescència.

 

 

Actualment sʼestà en la fase de recollida de dades. Lʼestudi es farà a partir dʼuna enquesta que sʼadreçarà a les famílies amb infants i adolescents de fins a 17 anys que pateixin una malaltia crònica i requereixin hospitalització o convalescència al domicili. En aquest sentit, es farà una campanya perquè aquestes famílies participin en lʼestudi i hi aportin la seva experiència mitjançant dos qüestionaris:

• Qüestionari per a famílies amb infants de 3 a 6 anys

• Qüestionari per a famílies amb infants o adolescents de 7 a 17 anys

Més informació