La UB i lʼHospital de Bellvitge avaluaran la incidència de la infecció per SARS-CoV-2 en la comunitat universitària

 
 
Recerca
(03/12/2020)

La Universitat de Barcelona i lʼHospital Universitari de Bellvitge posen en marxa el projecte de mecenatge Evitem nous brots: descobrim els portadors asimptomàtics, que té com a objectiu dur a terme un estudi transversal de cribratge dʼinfecció per SARS-CoV-2 i de la seva seroepidemiologia en una mostra representativa de la comunitat universitària de la UB.

 

 
 
Recerca
03/12/2020

La Universitat de Barcelona i lʼHospital Universitari de Bellvitge posen en marxa el projecte de mecenatge Evitem nous brots: descobrim els portadors asimptomàtics, que té com a objectiu dur a terme un estudi transversal de cribratge dʼinfecció per SARS-CoV-2 i de la seva seroepidemiologia en una mostra representativa de la comunitat universitària de la UB.

 

Lʼestudi es farà en una població representativa i proporcionada de 5.000 persones dels diferents col·lectius de la Universitat (estudiants, personal dʼadministració i serveis, i personal docent i investigador), escollits aleatòriament i a qui es convidarà a participar-hi. El projecte de recerca, que començarà el dia 9 de desembre, tindrà una durada de quatre setmanes i es preveu que se nʼobtinguin els resultats durant la segona quinzena de gener.

Mitjançant proves PCR i estudis serològics, sʼidentificarà possibles persones contagiades asimptomàtiques o presimptomàtiques en lʼàmbit de la Universitat. Dʼaquesta manera, lʼestudi permetrà millorar el coneixement de lʼepidemiologia de la malaltia en el context universitari, format per un col·lectiu majoritàriament jove sobre el qual hi ha pocs estudis. Les persones que donin positiu entraran al circuit estàndard de seguiment, aïllament i maneig de la malaltia establert pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

El projecte està coordinat des del Campus de Bellvitge pel catedràtic de Farmacologia de la UB Francisco Ciruela i per la Gerència de lʼHospital Universitari de Bellvitge (HUB-GTMS). Lʼequip dʼinvestigadors que duran a terme aquest projecte està format per experts en coordinació de projectes, així com en detecció, tractament i prevenció de malalties transmissibles, i en disseny dʼestudis epidemiològics sanitaris. Concretament, hi participaran Antoni Trilla, degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública; Sebastià Videla, cap de la Unitat de Suport a la Recerca de lʼHUB i professor de la UB; M. Ángeles Domínguez, cap del Servei de Microbiologia de lʼHUB i professora de la UB; Esteve Fernández, catedràtic dʼEpidemiologia i Salut Pública de la UB, i Teresa Vinuesa, professora de la UB. Igualment, lʼequip investigador compta amb la participació de M. Pilar Delgado, directora de lʼEscola dʼInfermeria i professora de la UB, i de Núria Fabrellas, professora de la UB i membre de lʼEscola de Infermeria. També hi participen Marta Sancho, coordinadora del seguiment de casos a lʼAtenció Primària, i membres dels Serveis Mèdics de la UB i de lʼOficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA).

Aquest projecte té el suport de la Cambra de Comerç de Barcelona.

 

Projecte solidari

El projecte, que està inclòs en la iniciativa Mecenes UB 2020, té un objectiu inicial de 100.000 €, que serviran per a lʼadquisició dʼeines i material de suport essencials per tirar-lo endavant: tests serològics, tests de detecció de la COVID-19 per PCR, robot epMotion 5075t, que permet lʼextracció dʼRNA de manera automatitzada, i un termociclador dʼúltima generació per a proves específiques dʼaquest coronavirus.

Els beneficis de la Panera solidària de la UB dʼaquest any aniran íntegrament destinats a donar suport a aquest estudi.

 

Els investigadors expliquen el projecte en aquest podcast: