La UB, sòcia dʼun projecte europeu per fabricar un nou material aïllant de gran valor mediambiental

Membres de l'equip en la reunió inicial del projecte.
Membres de l'equip en la reunió inicial del projecte.
(27/10/2014)

El Centre de Disseny i Optimització de Processos Materials (DIOPMA), del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica de la Facultat de Química de la UB, ha entrat a formar part del projecte REWASTEE, dins del programa europeu Eco-Innovation, per desenvolupar un nou material amb aïllament acústic i propietats dʼinèrcia tèrmica de gran valor mediambiental. Aquest material es genera a partir dʼun residu provinent de la indústria siderúrgica que fins ara anava a parar en bona part als abocadors

Més informació.

Membres de l'equip en la reunió inicial del projecte.
Membres de l'equip en la reunió inicial del projecte.
27/10/2014

El Centre de Disseny i Optimització de Processos Materials (DIOPMA), del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica de la Facultat de Química de la UB, ha entrat a formar part del projecte REWASTEE, dins del programa europeu Eco-Innovation, per desenvolupar un nou material amb aïllament acústic i propietats dʼinèrcia tèrmica de gran valor mediambiental. Aquest material es genera a partir dʼun residu provinent de la indústria siderúrgica que fins ara anava a parar en bona part als abocadors

Més informació.