La UB sʼimplica en el quart aniversari de lʼaprovació de lʼAgenda 2030 per al desenvolupament sostenible

La Universitat de Barcelona vol refermar el seu compromís d’incorporar, en tots els àmbits, la perspectiva dels ODS.
La Universitat de Barcelona vol refermar el seu compromís d’incorporar, en tots els àmbits, la perspectiva dels ODS.
Institucional
(25/09/2019)

Coincidint amb el quart aniversari de lʼaprovació de lʼAgenda 2030 per al desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, la Universitat de Barcelona vol refermar el seu compromís dʼincorporar, en tots els àmbits, la perspectiva dels disset objectius per al desenvolupament sostenible (ODS) que recull lʼAgenda.

La Universitat de Barcelona vol refermar el seu compromís d’incorporar, en tots els àmbits, la perspectiva dels ODS.
La Universitat de Barcelona vol refermar el seu compromís d’incorporar, en tots els àmbits, la perspectiva dels ODS.
Institucional
25/09/2019

Coincidint amb el quart aniversari de lʼaprovació de lʼAgenda 2030 per al desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, la Universitat de Barcelona vol refermar el seu compromís dʼincorporar, en tots els àmbits, la perspectiva dels disset objectius per al desenvolupament sostenible (ODS) que recull lʼAgenda.

Les universitats, conscients del seu paper decisiu en la societat com a formadores de futurs ciutadans i com a generadores de coneixement, han dʼassumir també un paper central en el progrés dels ODS. En aquest sentit, la UB declara aquest curs 2019-2020 clau per transformar la nostra institució i per contribuir a canviar i millorar el món.

Com a primeres accions, la UB ha creat una comissió de desenvolupament sostenible per impulsar i coordinar totes les iniciatives que es duran a terme, i està enfortint les aliances amb altres actors per assolir els ODS.

Així mateix, sʼestà treballant per incorporar la perspectiva dels ODS en els graus i màsters de la UB, i es reforçarà i visibilitzarà tota la recerca que contribueixi a desenvolupar-los. També sʼorganitzaran tallers, conferències i trobades per difondre els ODS tant entre la comunitat universitària com entre la societat en general.

En definitiva, la UB impulsa tot un seguit dʼaccions per aconseguir una universitat més justa, més igualitària, més saludable, més sostenible ambientalment i més compromesa amb la societat. Totes aquestes accions tenen com a objectiu principal conscienciar de la importància dels ODS i contribuir a aconseguir-los en la mesura en què pugui cadascú per construir un món més just i sostenible.