La UB signa la declaració sobre la presència de les ciències socials i les humanitats en el 9è Programa marc europeu

(19/02/2018)

La UB està entre les universitats signants dʼuna declaració a favor dʼenfortir la recerca en ciències socials i humanitats i de reforçar la integració dʼaquests àmbits en el 9è Programa marc de recerca (PM9) de la Unió Europea, actualment en fase de definició. La declaració, que està oberta a la signatura de les institucions que ho desitgin fins al 28 de febrer, defensa enfortir la recerca interdisciplinària liderada des de les ciències humanes i socials, i també donar suport a les contribucions dʼalta qualitat que es poden fer des dʼaquests àmbits a projectes encapçalats per les disciplines conegudes com a STEMM (terme que correspon, en anglès, a les inicials de ciència, tecnologia, enginyeria, matemàtiques i medicina).

19/02/2018

La UB està entre les universitats signants dʼuna declaració a favor dʼenfortir la recerca en ciències socials i humanitats i de reforçar la integració dʼaquests àmbits en el 9è Programa marc de recerca (PM9) de la Unió Europea, actualment en fase de definició. La declaració, que està oberta a la signatura de les institucions que ho desitgin fins al 28 de febrer, defensa enfortir la recerca interdisciplinària liderada des de les ciències humanes i socials, i també donar suport a les contribucions dʼalta qualitat que es poden fer des dʼaquests àmbits a projectes encapçalats per les disciplines conegudes com a STEMM (terme que correspon, en anglès, a les inicials de ciència, tecnologia, enginyeria, matemàtiques i medicina).

La declaració, una iniciativa impulsada per la Universitat de Gant, fa cinc propostes concretes: crear una plataforma per a les ciències socials i les humanitats similar a les plataformes tecnològiques europees; animar els investigadors a pensar en la creació dʼun impacte acadèmic i social; reconèixer que totes les disciplines contribueixen a una Europa inclusiva i pròspera; invertir en recerca dʼalta qualitat i en innovació en ciències socials i humanitats, i fixar un objectiu pressupostari per a la despesa en ciències socials i humanitats del 10 % del que genera en recerca civil el PM9.

Lʼobjectiu del document és ajudar la Comissió Europea a definir les accions necessàries per assolir els objectius de les institucions de la UE sobre recerca en ciències socials i humanitats.