La UB reuneix tota la informació sobre els principals programes de finançament de la recerca en un web

La pàgina Finançament de la recerca posa a disposició dels investigadors tota la informació sobre els principals programes de finançament.
La pàgina Finançament de la recerca posa a disposició dels investigadors tota la informació sobre els principals programes de finançament.
(25/09/2013)
 
La Universitat ha creat la pàgina Finançament de la recerca per posar a disposició dels investigadors tota la informació sobre els principals programes de finançament a què es poden acollir. Des dʼaquest espai, es poden fer cerques acurades per àrea del coneixement (arts i humanitats, ciències, enginyeries, etc.), per tipus d'acció (projecte de recerca, projecte de transferència, accions complementàries, etc.) i per àmbit del programa (internacional, europeu, espanyol o català).
La pàgina Finançament de la recerca posa a disposició dels investigadors tota la informació sobre els principals programes de finançament.
La pàgina Finançament de la recerca posa a disposició dels investigadors tota la informació sobre els principals programes de finançament.
25/09/2013
 
La Universitat ha creat la pàgina Finançament de la recerca per posar a disposició dels investigadors tota la informació sobre els principals programes de finançament a què es poden acollir. Des dʼaquest espai, es poden fer cerques acurades per àrea del coneixement (arts i humanitats, ciències, enginyeries, etc.), per tipus d'acció (projecte de recerca, projecte de transferència, accions complementàries, etc.) i per àmbit del programa (internacional, europeu, espanyol o català).
 
Cada programa disposa dʼuna fitxa amb quatre apartats principals: què financen, a qui sʼadrecen, aspectes per destacar i gestió de lʼajut. Dins dʼaquests apartats, sʼinclou informació sobre els tipus de projectes que es pot escollir, les despeses finançables, els requisits que han de complir els potencials beneficiaris, criteris dʼavaluació, àrees prioritàries, properes convocatòries i quines oficines gestores de la UB sʼencarreguen de donar suport a la tramitació en cada cas. Tots aquests aspectes es recullen de manera sintètica, per tal que lʼinvestigador pugui veure dʼun cop dʼull si el programa en qüestió presenta oportunitats per a la seva recerca.
 
A la pàgina principal, la secció Novetats informa dels canvis i les notícies sobre lʼactualitat dels programes: canvis pel que fa als aspectes rellevants, publicació de convocatòries i resolucions, entre dʼaltres. A la secció Agenda de convocatòries es publiquen les dates límit per presentar projectes a les convocatòries vigents vinculades a cada programa i les convocatòries publicades recentment.
 
Així mateix, la pàgina conté una secció de Premis que inclou una llista ordenada alfabèticament dels premis més importants. Consta dʼuna pestanya amb documents dʼinterès relacionats amb les polítiques públiques de recerca i disposa dʼuna llista dʼenllaços dʼentitats convocants dʼajuts.