La UB renova amb la màxima puntuació el reconeixement europeu de la Carta Erasmus

El nou programa Erasmus abasta el període 2021-2027.
El nou programa Erasmus abasta el període 2021-2027.
Institucional
(25/03/2021)

La Universitat de Barcelona ha obtingut la renovació de la Carta Erasmus, un reconeixement que atorga la UE i que és necessari per participar en el nou programa Erasmus, que abasta el període 2021-2027. La UB ha renovat la Carta Erasmus després de superar amb la màxima puntuació possible (100 sobre 100) el procés dʼacreditació obert per la UE. En aquest procés, iniciat i culminat durant el mandat de lʼequip rectoral anterior, la Universitat va presentar un projecte en el qual es feia palès que lʼestratègia de la institució està vinculada als principis del programa Erasmus i els seus objectius estratègics de digitalització, inclusió, sostenibilitat i compromís cívic.

El nou programa Erasmus abasta el període 2021-2027.
El nou programa Erasmus abasta el període 2021-2027.
Institucional
25/03/2021

La Universitat de Barcelona ha obtingut la renovació de la Carta Erasmus, un reconeixement que atorga la UE i que és necessari per participar en el nou programa Erasmus, que abasta el període 2021-2027. La UB ha renovat la Carta Erasmus després de superar amb la màxima puntuació possible (100 sobre 100) el procés dʼacreditació obert per la UE. En aquest procés, iniciat i culminat durant el mandat de lʼequip rectoral anterior, la Universitat va presentar un projecte en el qual es feia palès que lʼestratègia de la institució està vinculada als principis del programa Erasmus i els seus objectius estratègics de digitalització, inclusió, sostenibilitat i compromís cívic.

El nou programa Erasmus 2021-2027 estableix diverses línies estratègiques. Una és la Iniciativa de la Targeta Europea dʼEstudiant, que inclou, entre altres accions, la creació dʼun identificador dʼestudiant europeu que permeti facilitar lʼaccés a serveis, però també la transferència de lʼexpedient acadèmic i compartir informació entre institucions. Una altra línia és la de la inclusió, entesa en sentit ampli, de manera que persones dʼentorns diversos (com ara estudiants que treballen o amb càrregues familiars) puguin participar en el programa Erasmus. La línia de sostenibilitat està vinculada al Pacte Verd Europeu, i la de compromís cívic fa referència a la construcció de la identitat europea, és a dir, fomentar els valors comuns i impulsar la integració social, entre altres objectius.

La UB ha participat en els programes Erasmus des que es van iniciar, lʼany 1987. Durant tot aquest temps, els programes Erasmus han impulsat iniciatives que després sʼhan consolidat a escala europea i més enllà del mateix programa, com ara els crèdits ECTS. El programa Erasmus 2021-2027 inclou, per exemple, noves formes de mobilitat híbrides. Igualment hi figuren les universitats europees, que ja incloïa el programa Erasmus anterior, durant el qual la UB va presentar i aconseguir la coordinació de la universitat europea CHARM-EU. El nou equip rectoral treballa per complir els compromisos adquirits per la UB amb la Carta Erasmus i per coordinar-los amb el seu programa de govern en àmbits com la digitalització i la innovació electrònica.