La UB, primera universitat de lʼEstat en el rànquing iberoamericà SIR 2013

La UB és la tercera universitat de l’àmbit iberoamericà, segons aquest informe sobre l’activitat científica de 1.600 institucions iberoamericanes d’ensenyament superior.
La UB és la tercera universitat de l’àmbit iberoamericà, segons aquest informe sobre l’activitat científica de 1.600 institucions iberoamericanes d’ensenyament superior.
Recerca
(22/05/2013)
La UB torna a ser la universitat líder de tot lʼEstat i ara és també la tercera en lʼàmbit iberoamericà, segons el rànquing SIR 2013, una classificació publicada pel Grup de Recerca SCImago que avalua el rendiment científic de més de 1.600 institucions iberoamericanes dʼensenyament superior. La UB, que és un cop més la universitat amb més producció científica de lʼEstat espanyol, millora així el seu posicionament internacional i se situa entre els tres millors centres en el SIR Iber 2013, liderat per la Universitat de São Paulo (USP, Brasil) i la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM). De les tres universitats que encapçalen el rànquing, la UB és la que té el millor índex dʼimpacte normalitzat, que mostra les relacions entre lʼimpacte científic mitjà dʼuna institució i el conjunt mitjà mundial segons la metodologia establerta per lʼInstitut Karolinska de Suècia. En concret, el valor dʼ1,5 assolit per la UB en aquest indicador assenyala que la Universitat de Barcelona és citada un 50 % per sobre de la mitjana de la resta dʼinstitucions analitzades en el rànquing.
La UB és la tercera universitat de l’àmbit iberoamericà, segons aquest informe sobre l’activitat científica de 1.600 institucions iberoamericanes d’ensenyament superior.
La UB és la tercera universitat de l’àmbit iberoamericà, segons aquest informe sobre l’activitat científica de 1.600 institucions iberoamericanes d’ensenyament superior.
Recerca
22/05/2013
La UB torna a ser la universitat líder de tot lʼEstat i ara és també la tercera en lʼàmbit iberoamericà, segons el rànquing SIR 2013, una classificació publicada pel Grup de Recerca SCImago que avalua el rendiment científic de més de 1.600 institucions iberoamericanes dʼensenyament superior. La UB, que és un cop més la universitat amb més producció científica de lʼEstat espanyol, millora així el seu posicionament internacional i se situa entre els tres millors centres en el SIR Iber 2013, liderat per la Universitat de São Paulo (USP, Brasil) i la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM). De les tres universitats que encapçalen el rànquing, la UB és la que té el millor índex dʼimpacte normalitzat, que mostra les relacions entre lʼimpacte científic mitjà dʼuna institució i el conjunt mitjà mundial segons la metodologia establerta per lʼInstitut Karolinska de Suècia. En concret, el valor dʼ1,5 assolit per la UB en aquest indicador assenyala que la Universitat de Barcelona és citada un 50 % per sobre de la mitjana de la resta dʼinstitucions analitzades en el rànquing.
 
El rànquing iberoamericà SIR 2013 és una eina dʼanàlisi i avaluació de lʼactivitat investigadora mitjançant una selecció dʼindicadors bibliomètrics que analitzen la producció científica del període 2007-2011 recollida a la base de dades Scopus. En concret, els indicadors que ofereix són la producció científica, la ràtio de col·laboració internacional, lʼimpacte normalitzat, la proporció de publicacions dʼalta qualitat, lʼíndex dʼespecialització, la ràtio dʼexcel·lència, el lideratge científic i lʼexcel·lència en el lideratge.
 
Segons la nova edició del rànquing, la UB millora en la producció científica (nombre total de documents publicats en revistes acadèmiques indexades a Scopus), i globalment obté els millors valors en els indicadors referents a la ràtio de col·laboració internacional (percentatge de la producció publicada en col·laboració amb institucions estrangeres), lʼimpacte normalitzat (un indicador bibliomètric que representa la visibilitat mitjana de la producció científica), la proporció de publicacions dʼalta qualitat i la ràtio dʼexcel·lència. A més, en gairebé la totalitat dʼaquests indicadors la UB millora resultats en relació amb edicions anteriors.
 
Més informació: