La UB premia els millors TFG amb perspectiva de gènere

Aina Delgado, premi al TFG amb perspectiva de gènere de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut del Campus de Bellvitge.
Aina Delgado, premi al TFG amb perspectiva de gènere de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut del Campus de Bellvitge.
Cultura
(30/11/2018)

Lʼexistència dʼun sostre de vidre per a les diputades del Congrés entre el 1977 i el 2018, o la sensibilitat de gènere als plans nacionals de salut són algunes de les temàtiques dels treballs de final de grau (TFG) que han estat distingits en la primera edició dels premis als millors TFG amb perspectiva de gènere de la Universitat de Barcelona.

Aina Delgado, premi al TFG amb perspectiva de gènere de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut del Campus de Bellvitge.
Aina Delgado, premi al TFG amb perspectiva de gènere de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut del Campus de Bellvitge.
Cultura
30/11/2018

Lʼexistència dʼun sostre de vidre per a les diputades del Congrés entre el 1977 i el 2018, o la sensibilitat de gènere als plans nacionals de salut són algunes de les temàtiques dels treballs de final de grau (TFG) que han estat distingits en la primera edició dels premis als millors TFG amb perspectiva de gènere de la Universitat de Barcelona.

Aquests guardons, dirigits als treballs que sʼhagin elaborat durant el curs 2017-2018, han estat impulsats per les comissions dʼigualtat de la Facultat de Dret i de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Lʼobjectiu és donar visibilitat als treballs que incorporin la perspectiva de gènere, de manera que contribueixin a sensibilitzar lʼalumnat sobre la igualtat de gènere i la no discriminació. Els dos premis sʼhan atorgat en el marc dʼactivitats organitzades per la UB coincidint amb la programació pel Dia Internacional per a lʼEliminació de la Violència envers les Dones.
 

El gènere en lʼàmbit de la salut

Aina Delgado ha estat lʼestudiant premiada amb el premi al TFG amb perspectiva de gènere de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, pel treball La sensibilitat de gènere dels plans nacionals de salut. A partir dʼuna recerca bibliogràfica extensa i dʼun model dʼanàlisi concreta, Delgado analitza les estructures de les iniquitats de gènere en lʼàmbit de la salut, així com les recomanacions existents per incorporar la perspectiva de gènere a les polítiques públiques sanitàries, presentar resultats i aportar possibles millores.

Lʼaccèssit ha estat per a lʼestudiant Janet Valero pel treball Atenció infermera a les agressions sexuals a dones joves en un context dʼoci. Lʼobjectiu de lʼestudi ha estat determinar les intervencions infermeres necessàries per a lʼatenció holística de les dones que hagin patit un assalt sexual facilitat per drogues, i alhora identificar els recursos terapèutics i comunitaris existents per afrontar possibles traumes sexuals.

Segons mostren les últimes dades aportades per lʼHospital Clínic de Barcelona, durant el 2018 el centre ha atès 351 persones per haver patit una agressió sexual. En el 29 % dels casos se sospita que hi ha hagut submissió química, i el 60 % de les víctimes ateses afirmen haver consumit alcohol o drogues.
 

El paper de les dones al Congrés dels Diputats i durant la repressió franquista

La Facultat de Dret ha atorgat el premi al millor TFG amb perspectiva de gènere a Guillermo Martín Pérez pel treball Diputadas del Congreso de los Diputados (1977-2018): evolución, perfil sociológico y techo de cristal. Lʼobra de Martín Pérez analitza lʼevolució del perfil de les diputades del Congrés en els darrers quaranta anys, així com les possibilitats dʼaccedir a posicions de poder o responsabilitat en la institució. Dʼaquesta manera, el treball investiga com ha evolucionat la presència de les dones al fòrum públic per tal dʼanalitzar la discriminació per gènere en les institucions governamentals espanyoles des de la transició fins als nostres dies.

Lʼaccèssit ha estat per al treball Dones, franquisme i repressió. Estudi de la repressió franquista envers les dones de Vandellòs durant la Guerra Civil espanyola i la primera postguerra, de Lluc Margalef. Lʼestudi investiga lʼopressió econòmica, psicològica i sexual que van viure les dones republicanes i, en concret, les de Vandellòs (Baix Camp, Tarragona), durant el final de la Guerra Civil i la primera postguerra. Una repressió que, segons constata el mateix autor, sʼha mantingut fins fa poc en el silenci més absolut.