La UB participa en el Barcelona Deep Tech Node

Moment de la presentació del Barcelona Deep Tech Node.
Moment de la presentació del Barcelona Deep Tech Node.
Institucional
(08/11/2021)

La UB participa en el Barcelona Deep Tech Node, una nova iniciativa de ciutat pensada per accelerar lʼaccés al mercat de les empreses emergents (start-ups) de lʼàmbit deep tech, és a dir, les empreses sorgides dʼun descobriment científic o dʼuna innovació tecnològica disruptiva i que requereixen més temps i inversions més elevades per poder comercialitzar els seus productes. Es tracta dʼuna estratègia conjunta de lʼAjuntament de Barcelona, amb Barcelona Activa i la seva experiència dʼanys de suport a start-ups, i la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Oberta de Catalunya, que vol posicionar Barcelona com un referent europeu en aquest àmbit.

Més informació

 

Moment de la presentació del Barcelona Deep Tech Node.
Moment de la presentació del Barcelona Deep Tech Node.
Institucional
08/11/2021

La UB participa en el Barcelona Deep Tech Node, una nova iniciativa de ciutat pensada per accelerar lʼaccés al mercat de les empreses emergents (start-ups) de lʼàmbit deep tech, és a dir, les empreses sorgides dʼun descobriment científic o dʼuna innovació tecnològica disruptiva i que requereixen més temps i inversions més elevades per poder comercialitzar els seus productes. Es tracta dʼuna estratègia conjunta de lʼAjuntament de Barcelona, amb Barcelona Activa i la seva experiència dʼanys de suport a start-ups, i la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Oberta de Catalunya, que vol posicionar Barcelona com un referent europeu en aquest àmbit.

Més informació