La UB ocupa el primer lloc de lʼEstat i el 87 del món en els QS Graduate Employability Rankings

 
 
Institucional
(23/09/2021)

La Universitat de Barcelona és líder estatal i ocupa el lloc 87 del món en els QS Graduate Employability Rankings 2022, una classificació que publica avui Quacquarelli Symonds en què sʼordenen 550 centres universitaris segons un índex que mesura lʼocupabilitat. La UB està entre el 17 % de les millors universitats del món en aquest rànquing.

 
 
Institucional
23/09/2021

La Universitat de Barcelona és líder estatal i ocupa el lloc 87 del món en els QS Graduate Employability Rankings 2022, una classificació que publica avui Quacquarelli Symonds en què sʼordenen 550 centres universitaris segons un índex que mesura lʼocupabilitat. La UB està entre el 17 % de les millors universitats del món en aquest rànquing.

El rànquing té en compte cinc indicadors. En primer lloc, la reputació entre els ocupadors (employer reputation), que mesura les opinions dels ocupadors, amb unes 75.000 respostes, i té un pes del 30 % en el rànquing. A continuació, els resultats dels graduats (alumni outcomes), que té en compte el desenvolupament dels graduats durant la seva carrera professional i té un pes dʼun 25 %. En tercer lloc, les col·laboracions amb empreses (employer partnerships), que analitza quines universitats col·laboren més satisfactòriament amb el món laboral i també compta un 25 % en el rànquing. El quart indicador avalua la connexió entre ocupadors i estudiants (employer-student connections), té un pes del 10 % i analitza el nombre dʼempreses presents en el campus i que ofereixen oportunitats als estudiants. Finalment, la taxa dʼocupació dels graduats (graduate employment rate), que compta un altre 10 %, mesura lʼèxit de les universitats a lʼhora de promoure la inserció laboral (proporció de graduats que troben feina a temps complet o parcial fins a dotze mesos després de la graduació).

La Universitat de Barcelona destaca especialment en la col·laboració entre universitat i empresa, amb una puntuació de 99,5 sobre 100. Pel que fa a la taxa dʼinserció dels graduats, obté una puntuació de 74,6. Globalment, la Universitat de Barcelona té una valoració total de 61,1.

Uns resultats excel·lents en ocupabilitat malgrat el context de pandèmia

La vicerectora dʼEstudiants i Participació, Marta Ferrer, qualifica aquests resultats de la UB com a «molt satisfactoris, tenint en compte lʼimpacte de la pandèmia de COVID-19 en les activitats que duu a terme habitualment la Universitat per promoure lʼocupabilitat dels nostres estudiants». El curs 2019-2020, coincidint amb el període de confinament, lʼoferta de pràctiques acadèmiques externes a la UB va caure un 12 % i les ofertes de feina a la borsa de treball van baixar un 41 %. «Tot plegat va obligar les facultats a fer un esforç enorme per trobar noves empreses i entitats on es pogués ubicar lʼalumnat per poder fer les pràctiques. A més, es van haver de suspendre fires dʼocupació i es va reduir un 35% el nombre dʼempreses que hi van participar», apunta Ferrer. «Malgrat aquestes dificultats, la UB ha pogut millorar la seva posició als rànquings», conclou.

La UB és seguida a lʼEstat per la Universitat Politècnica de Madrid i la Universitat de Navarra. A Catalunya, la UB és seguida per la UPC, la UAB I la UPF. En el rànquing apareixen fins a quinze universitats de lʼEstat.

La classificació mundial està liderada per lʼInstitut de Tecnologia de Massachusetts (MIT), la Universitat de Stanford, la Universitat de Califòrnia - Los Angeles (UCLA) i la Universitat de Sydney. En aquesta edició, que ja és la cinquena dʼaquest rànquing, sʼha incrementat el nombre dʼinstitucions analitzades: en total, se nʼhan estudiat 786 enfront de les 758 de lʼedició anterior. Sʼhan publicat els resultats dels 550 millors centres.

Lʼobjectiu de la classificació és donar resposta a preguntes com quina és la reputació de les universitats entre les empreses, quin grau de connexió tenen les universitats amb les empreses o quin interès desperten els graduats dʼuna universitat en el sector laboral.