La UB més solidària en la lluita contra la COVID-19

Instal·lacions del Centre de Recerca i Producció de Medicaments Experimentals, Farmatec UB, on s’està produint i envasant solució hidroalcohòlica per higienitzar les mans.
Instal·lacions del Centre de Recerca i Producció de Medicaments Experimentals, Farmatec UB, on s’està produint i envasant solució hidroalcohòlica per higienitzar les mans.
Institucional
(19/06/2020)

Des de lʼinici del confinament, la comunitat UB sʼha implicat en la crisi sanitària i sʼha mobilitzat amb accions, iniciatives i col·laboracions que han permès donar suport principalment als hospitals, que, a més, són una part important del teixit universitari.

Totes les facultats i entitats del Grup UB sʼhi han abocat dʼuna manera o altra, amb aportacions tant de tipus material com amb suport tecnològic, amb voluntariat o amb lʼexpertesa dels seus àmbits, per entendre i superar aquesta pandèmia dʼabast mundial.

 

Instal·lacions del Centre de Recerca i Producció de Medicaments Experimentals, Farmatec UB, on s’està produint i envasant solució hidroalcohòlica per higienitzar les mans.
Instal·lacions del Centre de Recerca i Producció de Medicaments Experimentals, Farmatec UB, on s’està produint i envasant solució hidroalcohòlica per higienitzar les mans.
Institucional
19/06/2020

Des de lʼinici del confinament, la comunitat UB sʼha implicat en la crisi sanitària i sʼha mobilitzat amb accions, iniciatives i col·laboracions que han permès donar suport principalment als hospitals, que, a més, són una part important del teixit universitari.

Totes les facultats i entitats del Grup UB sʼhi han abocat dʼuna manera o altra, amb aportacions tant de tipus material com amb suport tecnològic, amb voluntariat o amb lʼexpertesa dels seus àmbits, per entendre i superar aquesta pandèmia dʼabast mundial.

 

En les primeres setmanes de confinament, la comunitat UB va facilitar prop de 500.000 peces de material sanitari i prop de 500 estudiants dʼúltim curs de Medicina i dʼInfermeria es van oferir per col·laborar amb el Departament de Salut. També es van cedir sis respiradors, quatre que provenien dels Centres Científics i Tecnològics, un de lʼEscola dʼInfermeria per a lʼHospital de Bellvitge, i un altre de lʼIL3-UB per a lʼHospital de Mollet. Aquests instruments se sumen als setze llits i un desfibril·lador que es van traslladar a lʼHospital de Bellvitge.

Així mateix, el Centre de Recerca i Producció de Medicaments Experimentals, Farmatec UB, va començar a produir i envasar solució hidroalcohòlica per higienitzar les mans. Fins avui, sʼhan lliurat prop de sis tones dʼaquest producte, principalment a lʼHospital Clínic. La previsió és continuar-ne la producció, que duen a terme 22 voluntaris, membres del professorat, del personal dʼadministració i serveis, i investigadors de la Fundació Bosch i Gimpera. Els treballs es desenvolupen a les unitats de Farmatec UB, al Campus de Bellvitge, i al Servei de Desenvolupament del Medicament, ubicat a la Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació.

Per la seva banda, investigadors de la UB i dels hospitals Clínic i Germans Trias i Pujol han donat suport científic al desenvolupament de diferents dispositius fabricats per empreses catalanes per a la ventilació de pacients en situacions dʼabsència de respiradors convencionals, i un equip de recerca de la Unitat de Biofísica i Bioenginyeria de la UB ha creat un respirador no invasiu de baix cost i de fàcil construcció, i nʼha publicat els resultats i les especificacions tècniques en codi obert perquè es pugui construir lliurement.

El grup de nova creació FabLab UB, format per professorat i personal dʼadministració i serveis de les facultats de Física, Química, Belles Arts i Medicina i Ciències de la Salut, està produint material de seguretat i de suport al personal sanitari. Els voluntaris del grup sʼencarreguen dʼimprimir i muntar viseres protectores i salvaorelles mitjançant disset impressores 3D de grups de recerca de la Universitat i de particulars. Actualment, se nʼhan lliurat més de 3.000 peces, que properament arribaran a les 4.000, destinades al personal que es reincorpora presencialment i als alumnes que duran a terme pràctiques presencials. El material sʼha lliurat a més de quinze centres, entre hospitals, centres dʼatenció primària i altres entitats sanitàries, a més dels centres propis de la UB.

A més, investigadors de diferents centres estan participant en recerques relacionades amb la COVID-19 i desenvolupant eines, com ara simuladors per monitoritzar lʼevolució de la malaltia en diferents contextos. Un equip de les facultats de Biologia, Medicina i Economia i Empresa han col·laborat en una iniciativa dʼintel·ligència col·lectiva impulsada pel Comitè Espanyol de Matemàtiques (CEMAT). Lʼobjectiu és elaborar un predictor cooperatiu basat en combinacions optimitzades de prediccions dels diferents models matemàtics. També sʼha creat un simulador obert al públic desenvolupat des de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica per entendre la propagació de la malaltia.

Un altre estudi en què participen investigadors de la Facultat de Biologia de la UB ha permès entendre millor lʼorigen del SARS-CoV-2 mitjançant estudis filogenètics que conclouen que el coronavirus circulava en fase de latència des de lʼoctubre del 2019 a la ciutat xinesa de Wuhan.


Suport a la comunitat universitària

Durant el confinament, la Universitat de Barcelona també va posar en marxa el programa Connecta UB per mitigar lʼescletxa digital i garantir la igualtat dʼoportunitats de tot lʼalumnat, arran de la suspensió de la docència presencial. Prop de 300 estudiants s'han beneficiat del programa, del qual se nʼhan fet tres convocatòries.

La Unitat de Teràpia de Conducta (UTC) també va crear un protocol de contenció psicològica per tal de pal·liar algunes de les possibles repercussions del confinament i treballar en la prevenció de problemes emocionals que seʼn puguin derivar a mitjà i més llarg termini.

Aquests són només uns quants exemples de les aportacions i col·laboracions de la UB al llarg dʼaquests mesos de crisi sanitària, que ara segueix de manera controlada, sempre que es continuïn seguint les mesures de seguretat per mantenir el virus a ratlla.