La UB lidera un projecte europeu únic per impulsar la donació dʼòrgans a tots els països membres i veïns de la Unió Europea

EUDONORGAN és una iniciativa exclusiva i pionera impulsada pel Parlament Europeu per cobrir les necessitats de formació i sensibilització social en l’àmbit de la donació d’òrgans.
EUDONORGAN és una iniciativa exclusiva i pionera impulsada pel Parlament Europeu per cobrir les necessitats de formació i sensibilització social en l’àmbit de la donació d’òrgans.
Recerca
(18/09/2017)

Només un 10 % de la població mundial té accés a un trasplantament i molts pacients moren durant el període dʼespera dʼun òrgan compatible. En el marc de la Unió Europea —amb 28 països membres i una població superior als 500 milions dʼhabitants— més de 87.000 persones esperen encara un trasplantament, mentre que el nombre de donants anual està al voltant de 10.500.

El principal obstacle en la pràctica mèdica del trasplantament —una tècnica consolidada i altament efectiva— és la falta dʼòrgans arreu del món. Sensibilitzar el conjunt de la societat i potenciar la formació dʼexperts altament especialitzats en els 28 països membres de la Unió Europea i els països veïns de la zona comunitària amb lʼobjectiu final de millorar les taxes de donació dʼòrgans són els eixos de referència dʼEUDONORGAN. Aquest projecte europeu està liderat per la Universitat de Barcelona, juntament amb la Fundació Bosch i Gimpera i la Fundació DTI - Donation & Transplantation Institute, ubicades al Parc Científic de Barcelona.
 

EUDONORGAN és una iniciativa exclusiva i pionera impulsada pel Parlament Europeu per cobrir les necessitats de formació i sensibilització social en l’àmbit de la donació d’òrgans.
EUDONORGAN és una iniciativa exclusiva i pionera impulsada pel Parlament Europeu per cobrir les necessitats de formació i sensibilització social en l’àmbit de la donació d’òrgans.
Recerca
18/09/2017

Només un 10 % de la població mundial té accés a un trasplantament i molts pacients moren durant el període dʼespera dʼun òrgan compatible. En el marc de la Unió Europea —amb 28 països membres i una població superior als 500 milions dʼhabitants— més de 87.000 persones esperen encara un trasplantament, mentre que el nombre de donants anual està al voltant de 10.500.

El principal obstacle en la pràctica mèdica del trasplantament —una tècnica consolidada i altament efectiva— és la falta dʼòrgans arreu del món. Sensibilitzar el conjunt de la societat i potenciar la formació dʼexperts altament especialitzats en els 28 països membres de la Unió Europea i els països veïns de la zona comunitària amb lʼobjectiu final de millorar les taxes de donació dʼòrgans són els eixos de referència dʼEUDONORGAN. Aquest projecte europeu està liderat per la Universitat de Barcelona, juntament amb la Fundació Bosch i Gimpera i la Fundació DTI - Donation & Transplantation Institute, ubicades al Parc Científic de Barcelona.
 

 

Del Parlament Europeu al conjunt de tota la societat

El Parlament Europeu —de manera pionera i excepcional— ha impulsat directament EUDONORGAN (Training and social awareness for increasing organ donation in the European Union and neighbouring countries), que és un contracte de serveis adjudicat per la Comissió Europea a partir del pressupost de la UE.

Aquest projecte liderat per la UB, en actiu del 2016 fins al 2019, cobrirà les necessitats de formació i sensibilització social sobre donació dʼòrgans amb un ambiciós programa de treball  —formació de formadors, conscienciació social, divulgació i avaluació— dirigit a professionals del món de la salut, representants institucionals, gestors, pacients, agents socials, líders d'opinió i mitjans de comunicació. El projecte també té com a socis lʼInstitut de la República dʼEslovènia per al Trasplantament dʼÒrgans i Teixits; lʼInstitut per a Trasplantament i Biomedicina del Ministeri de Salut de Croàcia; el Centre Nacional de Trasplantaments de lʼInstitut Nacional de Salut dʼItàlia i la companyia Dinamia (Espanya), especialitzada en consultoria i avaluació de projectes sanitaris.Formant els formadors a la Universitat de Barcelona i a lʼHospital Clínic

En aquest marc, el 18 de setembre, a les 15 hores, la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona acull la primera sessió de les jornades presencials del programa de formació de formadors (Train the trainers) dʼEUDONORGAN. Coordinat per la Fundació DTI, aquest bloc de treball aplegarà més dʼun centenar dʼassistents dels 28 estats membres de la Unió Europea, del 18 al 22 de setembre, a Barcelona i Sant Hilari Sacalm.

En lʼacte dʼinauguració, presidit pel degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Francesc Cardellach, també hi participen el director del projecte EUDONORGAN, Martí Manyalich, professor del Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques de la UB i director de la Fundació DTI; Richard McGeehan (Comissió Europea); Gabriel Mato (Parlament Europeu); Antonio Alarcó (Universitat de Tenerife); Colin White (Irish Kidney Association & World Transplant Games); Ignasi Belda (Parc Científic de Barcelona); Jaume Tort (Organització Catalana de Trasplantaments); Gloria de la Rosa (Organització Nacional de Trasplantaments); Ian Palombi (Consell dʼEuropa) i José Ramón Núñez Peña (OMS).


Multiplicar per deu les donacions per arribar al milió de trasplantaments

«En el món, només el 0,05 % de la gent que mor acaba donant els òrgans. Caldria multiplicar per deu aquest valor, és a dir, que el 0,5 % de la població que mor fos donant, i així podríem arribar a fer un milió de trasplantaments cada any», subratlla el professor Martí Manyalich.

«Els projectes europeus com el que presentem tenen un efecte positiu per desenvolupar eines i habilitats», continua explicant el director del projecte. «A través aquest consorci dʼexperts europeus, EUDONORGAN pretén poder entrenar persones, oferir-los coneixement, fer difusió del projecte, que tingui continuïtat, monitoritzar-lo i crear uns lligams forts dins de la societat. Volem entrenar professionals de la salut, que siguin  líders i responsables de diferents activitats socials, tant per a tots els països de la Comunitat Europea com també per als països veïns. Lʼobjectiu final és poder augmentar el nombre dʼòrgans per als receptors en llista dʼespera, que seria la nostra tasca per obtenir lʼautosuficiència».


Buscant respostes a una demanda cada cop superior


Per José Ramón Núñez Peña, director mèdic del Programa de Donació i Trasplantaments de lʼOrganització Mundial de la Salut (OMS), «dissortadament, el nombre de pacients afectats per patologies com diabetis, hipertensió, hepatitis, malalties cardiovasculars, etc. continua augmentant cada any, de manera que la necessitat dʼòrgans per a trasplantaments sʼincrementa de manera progressiva».

«Per això —continua Núñez Peña—, qualsevol iniciativa amb lʼobjectiu de conscienciar i involucrar la població en aquesta necessitat no és només benvinguda sinó que és la nostra gran responsabilitat. Des de les autoritats sanitàries, els professionals, les associacions de pacients, el mitjans de comunicació, tots tenim lʼobligació de treballar per intentar implicar la societat en el seu conjunt, i és això el que li dona una especial rellevància al projecte EUDONORGAN».

«Educar el públic sobre com funciona la donació dʼòrgans i com repercuteix en la vida de les persones és la manera que tenim per facilitar que la gent digui sí a la donació dʼòrgans i es redueixin les taxes de rebuig», apunta Colin White, representant de lʼIrish Kidney Association, una entitat irlandesa que aplega pacients amb malalties nefrítiques, i de la World Transplant Games.

Una destacada trajectòria científica i formativa en donació i trasplantament dʼòrgans

Des de fa més de dotze anys, la Universitat de Barcelona i lʼHospital Clínic han impulsat diversos projectes en lʼàmbit de la donació dʼòrgans. Cal destacar, per exemple, lʼEuropean Quality System for Tissue Banking (EQSTB, 2004-2007), destinat a millorar la qualitat i la seguretat als bancs de teixits europeus en benefici dels receptors. Del 2007 al 2009, el projecte ETPOD va tenir com a objectiu principal la formació sobre donació dʼòrgans a escala europea. Del 2009 al 2013, lʼOrgan Donation European Quality System (ODEQUS) va centrar-se en la valoració de lʼactivitat hospitalària en termes de donació en mort encefàlica, de cor parat i de donant viu. Entre el 2007 i el 2009, el projecte Euro Living Donor (EULID) va formar més de 3.000 persones a escala regional i nacional. A més a mes, del 2009 al 2012, es va establir un seguiment psicosocial dels donants vius a Europa a través del projecte ELIPSY.

De 2013 al 2014, en el marc del Living Donor Observatory (LIDOBS), es van concretar les millors pràctiques per millorar la qualitat, la seguretat i la transparència en el donant viu considerant temes ètics i legals, de seguiment i de registre recomanats. EDITH (2016-2018), que és lʼúltim projecte en curs, se centra en les modalitats de tractament i pràctiques de trasplantament en pacients amb malalties renals cròniques.  Més darrerament, destaca també la participació en altres projectes de cooperació entre la Unió Europea i regions del nord dʼÀfrica (EMPODaT), dels països bàltics (Seeding Life) i, darrerament, amb altres socis europeus i la Xina (KeTLOD). A més, el professor Martí Manyalich també dirigeix el programa educatiu internacional Transplant Procurement Management (TPM), un referent mundial en la formació de professionals sanitaris que ha format prop de 13.000 experts de cent països dʼarreu del món dʼençà que va ser creat el 1991, en el marc docent de la Universitat de Barcelona.
 

Més informació en aquest vídeo elaborat per un grup d'alumnes de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona.

 

 

Pablo (english version) from TPM-DTI Foundation on Vimeo.