La UB lidera un projecte del programa Horitzó Europa per reduir les captures incidentals de megafauna marina

La iniciativa, que compta amb 13 socis de cinc països diferents, ajudarà a protegir la biodiversitat marina i a potenciar la sostenibilitat de les pesqueries europees de llarga distància. Foto: Jacob González-Solís
La iniciativa, que compta amb 13 socis de cinc països diferents, ajudarà a protegir la biodiversitat marina i a potenciar la sostenibilitat de les pesqueries europees de llarga distància. Foto: Jacob González-Solís
Notícia | Recerca
(30/11/2023)
Cada any, prop de 70.000 tortugues i 200.000 ocells marins moren a causa de captures incidentals de pesca en aigües de països de la Unió Europea. Aquests exemples, que es podrien fer extensius a altres espècies marines, revelen la dimensió real de l’impacte mediambiental que genera el problema de les captures no desitjades derivades de les interaccions entre la flota pesquera i la fauna marina. Alhora, la captura incidental d’espècies amenaçades representa un problema per al sector pesquer, ateses les greus conseqüències econòmiques i legals.
La iniciativa, que compta amb 13 socis de cinc països diferents, ajudarà a protegir la biodiversitat marina i a potenciar la sostenibilitat de les pesqueries europees de llarga distància. Foto: Jacob González-Solís
La iniciativa, que compta amb 13 socis de cinc països diferents, ajudarà a protegir la biodiversitat marina i a potenciar la sostenibilitat de les pesqueries europees de llarga distància. Foto: Jacob González-Solís
Notícia | Recerca
30/11/2023
Cada any, prop de 70.000 tortugues i 200.000 ocells marins moren a causa de captures incidentals de pesca en aigües de països de la Unió Europea. Aquests exemples, que es podrien fer extensius a altres espècies marines, revelen la dimensió real de l’impacte mediambiental que genera el problema de les captures no desitjades derivades de les interaccions entre la flota pesquera i la fauna marina. Alhora, la captura incidental d’espècies amenaçades representa un problema per al sector pesquer, ateses les greus conseqüències econòmiques i legals.

Per abordar aquest problema, del gener de 2024 al desembre de 2027 el projecte REDUCE (Reducing bycatch of threatened megafauna in the east central Atlantic) potenciarà una gestió més sostenible de la pesca, amb l’objectiu de reduir al màxim les captures incidentals de la megafauna marina més amenaçada. Finançat amb prop de 9 milions d’euros pel programa Horitzó Europa, de la Unió Europea, està coliderat pel catedràtic Jacob González-Solís Bou i el professor Manel Gazo, de la Facultat de Biologia i l’Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) de la Universitat de Barcelona.

El consorci del projecte REDUCE està format per tretze socis de cinc països: Espanya, Portugal, França, el Senegal i el Regne Unit. Els socis principals inclouen la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat de València (UV), la Universitat de Santiago de Compostel·la (USC) i la Universitat de Coïmbra (UC); l’Institut de Recerques Marines (IIM) i l’Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO) del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC); el Centre Tecnològic del Mar (Fundació CETMAR); l’Institut de Recerca per al Desenvolupament (IRD); el Centre Interdisciplinari de Recerques Marines i Ambientals (CIIMAR); el Centre de Recerca en Biodiversitat i Recursos Genètics (CIBIO-BIOPOLIS); la companyia Datafish, i el Partenariat Regional per a la Conservació de la Costa i les Zones Marines (PRCM). Així mateix, col·laboraran en el projecte l’ONG BirdLife International i el centre de recerca Marine Biological Association, amb seu al Regne Unit.

Les captures incidentals amenacen la biodiversitat marina

Les captures incidentals poden representar fins al 40 % de la pesca total i poden arribar als 38 milions de tones de descartaments de pesca per any. Aquest volum de captura incidental altera la cadena tròfica en el medi oceànic i pot posar en risc la supervivència d’espècies greument amenaçades per les pressions de l’activitat humana.

Diverses normatives nacionals, europees i internacionals comparteixen un objectiu, que també apareix a l’Estratègia de biodiversitat de la UE: fer compatible la pesca amb les mesures de protecció del medi ambient per conservar les espècies marines amenaçades. El projecte REDUCE se centrarà específicament a desenvolupar i provar noves tecnologies i estratègies de gestió per a una millor avaluació, seguiment i reducció de les captures accidentals d’aus, tortugues, cetacis, taurons i rajades de la flota pesquera europea de llarga distància d’arrossegament, encerclament i palangrers, que operen en aigües de l’oceà Atlàntic des de les costes de la península Ibèrica fins a Macaronèsia i el golf de Guinea.

La captura accidental d’ocells marins i tortugues és només la punta més visible de l’iceberg. Si bé és conegut el risc d’extinció que planeja sobre diverses espècies d’aus marines i tortugues amenaçades, tampoc no és menys preocupant l’estat de conservació de moltes espècies de cetacis, taurons i rajades en aquestes regions marines.

«REDUCE vol posar en comú els esforços de tots els sectors implicats en aquesta problemàtica i aplicar els enfocaments científics interdisciplinaris més innovadors per reduir les captures incidentals de megafauna marina. En aquestes regions marines, la recerca per conèixer les taxes de captures incidentals de megafauna, les causes, el seu impacte i les formes de mitigar-la s’ha desenvolupat poc en comparació amb altres zones on opera la flota pesquera de la Unió Europea», detalla el catedràtic Jacob González-Solís, cap del Grup d’Ecologia d’Aus Marines de la UB.

«Les captures incidentals són el problema de conservació més comú i la causa més important de mortalitat induïda per humans sobre les espècies de megafauna marina. El fet que siguin captures no desitjades no justifica la inacció. Cal utilitzar la ciència, l’educació, la negociació amb els sectors econòmics implicats i la política per reduir aquest problema», afegeix Manel Gazo, membre del Grup de Recerca de Grans Vertebrats Marins de la UB. «La nostra estratègia implica col·laborar amb tots els sectors econòmics, amb un enfocament particular en la indústria pesquera i els actors polítics rellevants, per explorar vies efectives que redueixin la mortalitat associada a les activitats pesqueres».

Aquesta iniciativa millorarà els programes de seguiment de la pesca mitjançant la monitorització electrònica, impulsarà el coneixement sobre les captures incidentals i el seu impacte en les vessants científica, econòmica i social, i avaluarà possibles mesures de mitigació. Dissenyar solucions sostenibles a la captura incidental exigirà la integració de múltiples fonts de dades científiques i l’avaluació crítica dels marcs actuals de governança del medi marí en les àrees analitzades per REDUCE. Aquest procés implica una estreta col·laboració amb la indústria i les autoritats, incloses les dels països de l’Àfrica occidental. Abordar aquest desafiament tan rellevant està en línia amb el tractat internacional aprovat per l’ONU el març de 2023 per protegir la biodiversitat marina de zones situades fora de la jurisdicció nacional (Areas Beyond National Jurisdiction, BBNJ).

Durant els últims cinc anys, el coneixement sobre les repercussions de la pesca industrial en les espècies vulnerables, com ara les aus i les tortugues marines, ha avançat considerablement a la regió de l’Àfrica occidental. Aquest progrés es pot atribuir al projecte Minimització de les captures accidentals d’aus i de tortugues marines a la pesca industrial de l’Àfrica occidental, una iniciativa regional finançada per la Fundació MAVA i coordinada per BirdLife International. El projecte, desenvolupat en col·laboració amb socis com ara la UB, l’IRD, la Convenció sobre Espècies Migratòries (CMS), el PRCM i els departaments de pesca del Senegal, Guinea, Mauritània, Guinea-Bissau, Gàmbia, Cap Verd i Sierra Leone, ha tingut un paper crucial en aquesta millora.

«REDUCE ha arribat en el moment just per consolidar i aprofitar els assoliments de les iniciatives anteriors, a la vegada que s’amplien i es reforcen els nostres coneixements científics sobre les captures accidentals de les espècies vulnerables, necessaris per informar sobre les mesures de la sostenibilitat dels recursos marins d’aquesta regió», explica Tabea Zwimpfer, coordinadora marina de BirdLife Africa.

 

 

Galeria multimèdia

Foto: Manel Gazo

Foto: Jacob González-Solís

Foto: Claudia Rodrigues

Foto: Carlos Pereira

Foto: Jacob González-Solís

Foto: Carlos Pereira

Foto: Mafalda Correia