La UB lidera el rànquing de producció científica de les universitats públiques a tot lʼEstat

La UB lidera el rànquing de producció global en investigació a tot l’Estat.
La UB lidera el rànquing de producció global en investigació a tot l’Estat.
Recerca
(30/01/2013)

La UB és la universitat que lidera el rànquing de producció global en recerca a tot lʼEstat, segons lʼarticle «Ranking de 2011 en producción y productividad en investigación de las universidades públicas españolas», publicat a la revista Psicothema i signat pels experts Gualberto Buela, M. Paz Bermúdez, Juan Carlos Sierra, Raúl Quevedo i Alejandro Guillén (Universitat de Granada) i Ángel Castro (Universitat de Saragossa). Les altres universitats més ben posicionades en producció científica són la Universitat Complutense de Madrid (UCM) i la Universitat de Granada.

La UB lidera el rànquing de producció global en investigació a tot l’Estat.
La UB lidera el rànquing de producció global en investigació a tot l’Estat.
Recerca
30/01/2013

La UB és la universitat que lidera el rànquing de producció global en recerca a tot lʼEstat, segons lʼarticle «Ranking de 2011 en producción y productividad en investigación de las universidades públicas españolas», publicat a la revista Psicothema i signat pels experts Gualberto Buela, M. Paz Bermúdez, Juan Carlos Sierra, Raúl Quevedo i Alejandro Guillén (Universitat de Granada) i Ángel Castro (Universitat de Saragossa). Les altres universitats més ben posicionades en producció científica són la Universitat Complutense de Madrid (UCM) i la Universitat de Granada.

 
Aquest rànquing, publicat per primer cop el 2009, analitza lʼevolució de la productivitat de les universitats públiques espanyoles mitjançant lʼavaluació de set indicadors: articles en revistes indexades al Journal Citation Reports (JCR), trams de recerca, projectes dʼR+D, tesis doctorals, beques de formació del professorat universitari (FPU), doctorats amb menció cap a lʼexcel·lència i patents (registrades i explotades).
 
Segons les principals conclusions, el rànquing de la producció total per articles en revistes indexades en el JCR està liderat per la Universitat de Barcelona. En relació amb els trams de recerca, la UB se situa en segona posició, després de la UCM. En el cas de la producció de projectes d'R+D, les universitats més ben situades són la UB, la UCM i la UAB. En tesis doctorals, la UB és la segona universitat amb més producció, després de la UCM.
 
Pel que fa a les beques FPU, el rànquing de les universitats amb més producció està encapçalat per la Universitat de Granada, la UCM i la UB. En doctorats amb menció cap a lʼexcel·lència, la més ben situada és la Universitat del País Basc, seguida de la UB i la UAB. Per acabar, en el rànquing de patents, la UB és la setena universitat en producció a tot lʼEstat.
 
Segons els autors de lʼestudi, «en el rànquing global es pot observar que les deu universitats amb més producció global a Espanya són les de Barcelona, Complutense de Madrid, Granada, Autònoma de Barcelona, València, Politècnica de Catalunya, País Basc, Politècnica de València, Autònoma de Madrid i Sevilla». «Es pot constatar —continuen— que aquest és un rànguing dinàmic que canvia any rere any, en funció de la producció que durant aquest període de temps portin a terme els professors funcionaris de cada universitat».