La UB investirà com a doctors honoris causa Adela Cortina i Robert D. Schreiber el 25 de maig

La catedràtica d’Ètica i Filosofia Jurídica, Moral i Política a la Universitat de València, Adela Cortina.
La catedràtica d’Ètica i Filosofia Jurídica, Moral i Política a la Universitat de València, Adela Cortina.
Institucional
(18/05/2022)

La filòsofa Adela Cortina (València, 1947) i lʼimmunòleg Robert D. Schreiber (Rochester, 1946) seran investits doctors honoris causa per la Universitat de Barcelona el dimecres 25 de maig, en un acte que tindrà lloc al Paranimf de la UB a les 12:00. Actuarà com a padrí dʼAdela Cortina el catedràtic de la UB Miquel Martínez, del Grup de Recerca en Educació Moral (GREM) de la Facultat dʼEducació, mentre que el padrí de Robert D. Schreiber serà el professor emèrit Antonio Celada, del Grup de Recerca en Inflamació: Recerca Bàsica i Translacional, de la Facultat de Biologia. 

 

La catedràtica d’Ètica i Filosofia Jurídica, Moral i Política a la Universitat de València, Adela Cortina.
La catedràtica d’Ètica i Filosofia Jurídica, Moral i Política a la Universitat de València, Adela Cortina.
Institucional
18/05/2022

La filòsofa Adela Cortina (València, 1947) i lʼimmunòleg Robert D. Schreiber (Rochester, 1946) seran investits doctors honoris causa per la Universitat de Barcelona el dimecres 25 de maig, en un acte que tindrà lloc al Paranimf de la UB a les 12:00. Actuarà com a padrí dʼAdela Cortina el catedràtic de la UB Miquel Martínez, del Grup de Recerca en Educació Moral (GREM) de la Facultat dʼEducació, mentre que el padrí de Robert D. Schreiber serà el professor emèrit Antonio Celada, del Grup de Recerca en Inflamació: Recerca Bàsica i Translacional, de la Facultat de Biologia. 

 

Una investigadora de referència en el camp de lʼeducació en valors

Catedràtica dʼÈtica i Filosofia Jurídica, Moral i Política a la Universitat de València, Adela Cortina va ser la primera dona que va ingressar com a membre de número a la Reial Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques, lʼany 2008. Entre els seus mèrits, els promotors de la investidura destaquen que la seva obra acadèmica representa «una defensa i promoció activa a favor dels valors de la llibertat, la democràcia, la justícia, la igualtat i la solidaritat». Al mateix temps, valoren la relació científica i la col·laboració dʼAdela Cortina amb la UB i tot lʼentorn cultural català «en estudis, recerques i accions relatives a la formació de ciutadania activa i la participació en societats democràtiques i inclusives». Les contribucions de Cortina a lʼàmbit de lʼeducació en valors han estat molt rellevants. La seva obra és exemple dʼuna col·laboració intensa entre els camps de la filosofia i la pedagogia.

Adela Cortina ha estat professora visitant de les universitats de Lovain-la-Neuve, Amsterdam, Notre-Dame i Cambridge. A la Universitat de Frankfurt va treballar amb els experts Karl-Otto Apel i Jürgen Habermas, per la qual cosa se la reconeix com la introductora de lʼètica del discurs en lʼàmbit espanyol i iberoamericà.
És directora del Grup de Recerca interuniversitari Ètiques Aplicades i Democràcia, i dirigeix la Fundació ÉTNOR per a lʼètica de les organitzacions des del 1991. Ha estat guardonada amb premis tan prestigiosos com ara el Premi Ernest Lluch al Pensament (2003), el premi de periodisme Marcos García (2004) o el Premi Internacional dʼAssaig Jovellanos (2007), entre dʼaltres. Ha publicat més dʼuna vintena de llibres, entre els quals destaquen Ética mínima, Ética sin moral i Ética aplicada y democracia radical.


Sistema immunitari i càncer: una lluita dinàmica

Robert D. Schreiber, professor del Departament de Patologia i Immunologia de la Facultat de Medicina de la Universitat de Washington (Estats Units), és nomenat doctor honoris causa per les seves contribucions decisives a la demostració que el sistema immunitari pot ser una arma terapèutica en lʼerradicació del càncer. Fins que no es van publicar les recerques dʼSchreiber, es dubtava de lʼeficàcia del sistema immunitari com a controlador del creixement tumoral. Avui dia, la immunoteràpia és el principal tractament elegit en oncologia, i en molts casos permet la curació total del pacient. Durant més de 35 anys, el treball dʼSchreiber sʼha centrat a definir els mecanismes dʼactivació del sistema immunitari per promoure respostes immunitàries al càncer.

Lʼequip liderat per Schreiber va ser el primer que va proposar el concepte dʼimmunoedició cancerígena, un enfocament totalment innovador en què el sistema immunitari no només protegeix contra el càncer, sinó que també evoluciona durant la progressió del tumor en un procés que té lloc en tres fases: eliminació, equilibri i fugida. Això implica que la lluita del sistema immunitari contra les cèl·lules tumorals és un procés dinàmic que modela els tumors i és capaç dʼoriginar diversos tipus de càncer cada cop més difícils de tractar.

Així, Schreiber va ser el primer que va demostrar que lʼinterferó gamma (IFN-γ), un factor que ajuda el sistema immunitari a combatre infeccions i altres patologies, era la citocina que activava les activitats antitumorals i antimicrobianes dels macròfags de ratolí. També va ser pioner en lʼús in vivo dʼanticossos monoclonals per definir les funcions fisiològiques de les citocines en la promoció de les respostes a tumors i agents infecciosos. En la vessant clínica, cal recordar que les estratègies basades en la resposta immunitària —la immunoteràpia— han obert noves perspectives terapèutiques que han revolucionat la lluita contra el càncer.

Schreiber ha publicat més de tres-cents articles científics, és cofundador de tres companyies biotecnològiques i ha rebut guardons molt prestigiosos, com ara el Premi William B.Coley a la recerca en immunologia tumoral i bàsica, concedit per lʼInstitut de Recerca contra el Càncer; el Premi Charles Rodolphe Brupbacher; el Premi Lloyd J. Old en Immunologia del Càncer, i el Premi Balzan, compartit amb James Allison. Schreiber és membre de lʼAcadèmia Americana dʼArts i Ciències i de lʼAcadèmia Nacional de Ciències.

Lʼacte podrà seguir-se en línia per UBtv.