La UB i la UPF han adaptat conjuntament els estàndards de sostenibilitat a la realitat universitària

 
 
Institucional
(27/11/2018)

Els estàndards creats per la institució independent Global Reporting Initiative (GRI) per a lʼelaboració dʼinformes de sostenibilitat són les guies més utilitzades per orientar les organitzacions a lʼhora de redactar les seves memòries o informes de responsabilitat social. En el món universitari els estàndards GRI també sʼutilitzen dʼuna manera hegemònica.

 
 
Institucional
27/11/2018

Els estàndards creats per la institució independent Global Reporting Initiative (GRI) per a lʼelaboració dʼinformes de sostenibilitat són les guies més utilitzades per orientar les organitzacions a lʼhora de redactar les seves memòries o informes de responsabilitat social. En el món universitari els estàndards GRI també sʼutilitzen dʼuna manera hegemònica.

No obstant això, el fet que els estàndards GRI estiguin enfocats a les grans empreses del sector privat comporta una sèrie de limitacions quan es volen aplicar al món universitari. Aquesta és la conclusió a què van arribar els equips de responsabilitat social de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Pompeu Fabra després dʼanalitzar-los. Segons els dos equips, els continguts de GRI no estan adaptats a la realitat universitària ni fan servir el vocabulari adient en aquest entorn.

A partir dʼaquesta constatació, i en el marc de la signatura dʼun conveni de col·laboració que inclou el projecte pioner dʼelaborar un model de memòria de responsabilitat social universitària, els equips de responsabilitat social de la UB i la UPF han estat treballant des de lʼany 2017 per adaptar els estàndards GRI a la realitat universitària. Com a resultat dʼaquesta tasca, alguns dels continguts originals de la GRI han estat eliminats, i dʼaltres sʼhan modificat o agrupat. També sʼhan creat nous continguts específics de lʼàmbit universitari.

Lʼadaptació sʼha donat per acabada aquest novembre i es pot consultar a les pàgines web de Responsabilitat social de les dues universitats. El document es presentarà a les jornades de responsabilitat social que tindran lloc el 29 i 30 de novembre a la Universitat Jaume I de Castelló. El podran utilitzar les dues universitats participants en el projecte i qualsevol altra que ho consideri oportú. Properament, els promotors dʼaquesta iniciativa posaran a disposició de lʼorganització internacional GRI aquest model dʼavaluació adaptat a les universitats.