La UB i la Fundació Hospital de lʼEsperit Sant signen un conveni per col·laborar en recerca i docència en els àmbits de la salut i la nutrició

Laboratori del campus de l'Alimentació de la UB, a Santa Coloma de Gramenet.
Laboratori del campus de l'Alimentació de la UB, a Santa Coloma de Gramenet.
(22/05/2013)

La Fundació Hospital de lʼEsperit Sant (FHES) i la UB han signat un conveni de col·laboració per tal que el centre hospitalari i el campus de lʼAlimentació de la UB, al recinte de Torribera (Santa Coloma de Gramenet), desenvolupin de manera conjunta i coordinada activitats docents, de recerca i de difusió relacionades amb la nutrició i la salut. Les dues institucions, que formen part del campus universitari de Santa Coloma, treballaran amb altres entitats del territori amb lʼobjectiu de promoure lʼàrea Besòs - Serralada de Marina com un referent geogràfic de coneixement sobre la salut.

En lʼàmbit de la recerca, el campus de lʼAlimentació de la UB, per mitjà de lʼInstitut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària (INSA-UB), i la FHES, per mitjà del Grup de Nutrició i Recerca, cooperaran en activitats referents a la nutrició en relació amb el risc cardiovascular, les dietes en les diferents ètnies dels municipis del Barcelonès nord, la nutrició artificial i la nutrició en el context de la seguretat del pacient. Paral·lelament, sʼorganitzaran seminaris científics per donar a conèixer als membres del campus lʼactivitat de recerca i assistencial del centre hospitalari.

Lʼacord signat, a més, determina que la FHES acollirà estudiants en pràctiques dels graus de Nutrició Humana i Dietètica i de Ciència i Tecnologia dels Aliments, ensenyaments que sʼimparteixen actualment al campus de lʼAlimentació de la UB i que estan adscrits a la Facultat de Farmàcia. LʼHospital també participarà com a coorganitzador en les activitats docents dʼestiu relacionades amb la salut i la nutrició del programa Els Juliols de la UB i en les activitats d'ExpAliments 2013, jornada que tindrà lloc la setmana del 4 al 9 de novembre.

Des de lʼany 1997, l'Hospital de l'Esperit Sant és un centre docent associat amb la UB per a la formació dʼestudis de ciències de la salut de pregrau i grau. A més, té conveni amb dʼaltres universitats per impartir docència en els camps de la medicina, la farmàcia, la infermeria, la psicologia i la dietètica, especialment en la vessant pràctica de les assignatures. La FHES també manté relació amb diversos instituts dʼensenyament reglat de cicles formatius de grau mitjà i superior i amb centres que ofereixen formació per a la inserció laboral.

 

Laboratori del campus de l'Alimentació de la UB, a Santa Coloma de Gramenet.
Laboratori del campus de l'Alimentació de la UB, a Santa Coloma de Gramenet.
22/05/2013

La Fundació Hospital de lʼEsperit Sant (FHES) i la UB han signat un conveni de col·laboració per tal que el centre hospitalari i el campus de lʼAlimentació de la UB, al recinte de Torribera (Santa Coloma de Gramenet), desenvolupin de manera conjunta i coordinada activitats docents, de recerca i de difusió relacionades amb la nutrició i la salut. Les dues institucions, que formen part del campus universitari de Santa Coloma, treballaran amb altres entitats del territori amb lʼobjectiu de promoure lʼàrea Besòs - Serralada de Marina com un referent geogràfic de coneixement sobre la salut.

En lʼàmbit de la recerca, el campus de lʼAlimentació de la UB, per mitjà de lʼInstitut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària (INSA-UB), i la FHES, per mitjà del Grup de Nutrició i Recerca, cooperaran en activitats referents a la nutrició en relació amb el risc cardiovascular, les dietes en les diferents ètnies dels municipis del Barcelonès nord, la nutrició artificial i la nutrició en el context de la seguretat del pacient. Paral·lelament, sʼorganitzaran seminaris científics per donar a conèixer als membres del campus lʼactivitat de recerca i assistencial del centre hospitalari.

Lʼacord signat, a més, determina que la FHES acollirà estudiants en pràctiques dels graus de Nutrició Humana i Dietètica i de Ciència i Tecnologia dels Aliments, ensenyaments que sʼimparteixen actualment al campus de lʼAlimentació de la UB i que estan adscrits a la Facultat de Farmàcia. LʼHospital també participarà com a coorganitzador en les activitats docents dʼestiu relacionades amb la salut i la nutrició del programa Els Juliols de la UB i en les activitats d'ExpAliments 2013, jornada que tindrà lloc la setmana del 4 al 9 de novembre.

Des de lʼany 1997, l'Hospital de l'Esperit Sant és un centre docent associat amb la UB per a la formació dʼestudis de ciències de la salut de pregrau i grau. A més, té conveni amb dʼaltres universitats per impartir docència en els camps de la medicina, la farmàcia, la infermeria, la psicologia i la dietètica, especialment en la vessant pràctica de les assignatures. La FHES també manté relació amb diversos instituts dʼensenyament reglat de cicles formatius de grau mitjà i superior i amb centres que ofereixen formació per a la inserció laboral.