La UB, entre les universitats del món amb millor impacte social, segons els THE Impact Rankings 2020

 
 
Institucional
(22/04/2020)

La UB se situa entre les 100 millors universitats del món en el nou rànquing publicat per la revista especialitzada The Times Higher Education: THE Impact Rankings 2020, que quantifica els impactes de les universitats a lʼhora dʼassolir els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) establerts per les Nacions Unides. Concretament, la UB ocupa el lloc 91 entre el total de 766 institucions que recull el rànquing. La Universitat de Barcelona està especialment ben posicionada en lʼODS dʼEducació de qualitat, en què ocupa la posició 14 entre 676 universitats i obté una puntuació de 82,8 sobre 100.

 
 
Institucional
22/04/2020

La UB se situa entre les 100 millors universitats del món en el nou rànquing publicat per la revista especialitzada The Times Higher Education: THE Impact Rankings 2020, que quantifica els impactes de les universitats a lʼhora dʼassolir els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) establerts per les Nacions Unides. Concretament, la UB ocupa el lloc 91 entre el total de 766 institucions que recull el rànquing. La Universitat de Barcelona està especialment ben posicionada en lʼODS dʼEducació de qualitat, en què ocupa la posició 14 entre 676 universitats i obté una puntuació de 82,8 sobre 100.

El rànquing sʼelabora amb les dades que proporciona cada universitat respecte a lʼimpacte de la institució en alguns dels disset ODS que han establert les Nacions Unides. A més de lʼàmbit dʼEducació de qualitat (que mesura entre altres qüestions el caràcter inclusiu i equitatiu i amb uns sistemes sostenibles), la Universitat de Barcelona també ha aportat dades per ser avaluada en els impactes en Salut i benestar (on obté la posició 53 entre 620 institucions i una puntuació de 79,5); Ciutats i comunitats sostenibles (posició 87 entre 470; puntuació de 73,3); Pau, justícia i fortalesa institucional (en aquest ODS es troba en el grup dʼuniversitats entre els llocs 101 i 200, dʼun total de 453 institucions, i té una puntuació de 71,3), i Aliances per a lʼassoliment dels ODS (posició 43 entre 806 institucions i una puntuació de 87,2). Per poder entrar en la valoració global del rànquing, les universitats han de ser avaluades com a mínim en quatre ODS, un dels quals ha de ser el que està relacionat amb la creació dʼaliances.

Si fins ara la UB ha obtingut molt bons resultats pel que fa als rànquings que mesuren els resultats de la recerca, en aquesta segona edició dels THE Impact Rankings, la Universitat de Barcelona es posiciona també entre les millors pel que fa a lʼimpacte social. Els creadors del nou rànquing defensen que es tracta dʼun reconeixement «a una tasca fantàstica que les universitats estan duent terme i que sovint no es reconeix».