La UB al Saló de lʼEnsenyament

Estand de la UB al Saló de l’Ensenyament.
Estand de la UB al Saló de l’Ensenyament.
Acadèmic
(14/03/2022)

La Universitat de Barcelona presenta al Saló de lʼEnsenyament, del 16 al 20 de març, i al Saló Futura, del 18 al 19 de març, la seva oferta formativa per al curs 2022-2023 tant de graus com de màsters, postgraus i programes de doctorat.

Estand de la UB al Saló de l’Ensenyament.
Estand de la UB al Saló de l’Ensenyament.
Acadèmic
14/03/2022

La Universitat de Barcelona presenta al Saló de lʼEnsenyament, del 16 al 20 de març, i al Saló Futura, del 18 al 19 de març, la seva oferta formativa per al curs 2022-2023 tant de graus com de màsters, postgraus i programes de doctorat.

La Universitat serà present al Saló de lʼEnsenyament, al recinte firal de Montjuïc, amb un estand dʼuns 180 m2 dissenyat per facilitar lʼatenció personalitzada i lʼassessorament als visitants. Concretament, atendran el públic una vuitantena dʼestudiants de segon a quart curs de tots els graus de la UB, així com tècnics del Servei dʼAtenció a lʼEstudiant. Dʼaquesta manera es donaran a conèixer els 73 graus i els 16 dobles graus de la Universitat, així com tot el ventall de serveis que ofereix la institució.

Al Saló hi haurà també un punt dʼinformació específic sobre el Col·legi Major Penyafort-Montserrat; un espai conjunt amb Barcelona Activa per a lʼassessorament en lʼàmbit professional, i dos punts dʼinformació per a lʼInstitut de Seguretat Pública de Catalunya i lʼEscola Superior de Relacions Públiques, centres adscrits a la UB.

La Universitat ha previst que al Saló es reparteixin llibrets informatius de les diferents facultats, tríptics amb tota lʼoferta de graus i un llibre sobre les enginyeries que sʼimparteixen a la Universitat, i també seʼn distribuirà un altre amb lʼoferta dels centres adscrits. Enguany, els llibrets incorporen un codi QR per accedir als plans dʼestudis de cada ensenyament. Dʼaltra banda, es podrà accedir a la versió digital de totes aquestes publicacions a través dʼun codi QR que es trobarà imprès a les parets de lʼestand de la UB.

De forma paral·lela, també al recinte firal de Montjuïc, la UB presentarà al Saló Futura la seva oferta de més de 160 màsters universitaris, més de 800 postgraus i 46 programes de doctorat. En aquest cas, els visitants rebran lʼatenció personalitzada de tècnics de lʼOficina de Postgraus, de lʼEscola de Doctorat, de la unitat de Gestió Acadèmica i del Servei dʼAtenció a lʼEstudiant.

Estand de la UB al Saló de lʼEnsenyament: recinte de Montjuïc, pavelló 1, estand 221

Estand de la UB al Saló Futura: recinte de Montjuïc, pavelló 2, estand C16