La UB, el CSIC i la UAB concedeixen en llicència una patent a lʼempresa Janus Developments per al tractament de malalties inflamatòries

(28/01/2013)

La Universitat de Barcelona, el Consell Superior dʼInvestigacions Científiques (CSIC) i la Universitat Autònoma de Barcelona han concedit en llicència a lʼempresa Janus Developments una patent per al tractament de malalties inflamatòries que és el resultat dʼuna recerca conjunta entre grups de les tres institucions sobre àcids nucleics dʼinterferència (siRNA). La previsió és que, a llarg termini, els resultats de la recerca patentada puguin ser útils en el tractament de patologies com ara la malaltia de Crohn, la colitis ulcerosa, lʼasma, la psoriasi i, fins i tot, alguns tipus de malalties oncològiques.

28/01/2013

La Universitat de Barcelona, el Consell Superior dʼInvestigacions Científiques (CSIC) i la Universitat Autònoma de Barcelona han concedit en llicència a lʼempresa Janus Developments una patent per al tractament de malalties inflamatòries que és el resultat dʼuna recerca conjunta entre grups de les tres institucions sobre àcids nucleics dʼinterferència (siRNA). La previsió és que, a llarg termini, els resultats de la recerca patentada puguin ser útils en el tractament de patologies com ara la malaltia de Crohn, la colitis ulcerosa, lʼasma, la psoriasi i, fins i tot, alguns tipus de malalties oncològiques.

Els investigadors han trobat la manera dʼinhibir, entre dʼaltres, gens implicats en malalties inflamatòries relacionades amb lʼacció del factor de necrosi tumoral (TNF-alfa). El TNF-alfa promou lʼestat patològic en diverses malalties inflamatòries, així que lʼobjectiu seria regular aquest factor i aconseguir una millora considerable en els pacients. Janus Developments, SL, una empresa que es proposa acostar la recerca bàsica a la indústria amb la finalitat que les invencions puguin arribar realment als usuaris finals, ha obtingut la llicència de la patent amb el propòsit de continuar treballant en aquesta teràpia potencial i poder iniciar-ne estudis preclínics. En el futur, es preveu incorporar altres socis al projecte per poder finançar-ne el desenvolupament clínic complet.

 
Els resultats de recerca, per als qual es va sol·licitar ja el 2010 la patent que ara ha estat concedida en llicència, sʼhan obtingut a partir de la investigació conjunta de diversos grups de recerca: per part del CSIC, hi ha participat el Grup de Química dʼÀcids Nucleics, liderat pel Dr. Ramon Eritja, de lʼInstitut de Química Avançada de Catalunya (IQAC); per part de la UB, hi ha participat el Grup de Regulació Metabòlica en la Inflamació i en la Diabetis, liderat pel Dr. José Carlos Perales, i de la UAB hi ha participat el Grup de Recerca en Inflamació i Tolerància, liderat per la Dra. Ester Fernández.
 
La Fundació Bosch i Gimpera, com a centre de transferència de coneixement, tecnologia i innovació de la UB, ha portat les negociacions del grup de recerca de la UB amb lʼempresa Janus Developments.