La UB destina un fons de 600.000 euros al bkUB, el nou programa dʼajuts per als estudiants

El programa bkUB inclou un conjunt d’ajuts i facilitats que permetran que tots els estudiants amb risc d’abandonament per motius econòmics puguin finançar la matrícula.
El programa bkUB inclou un conjunt d’ajuts i facilitats que permetran que tots els estudiants amb risc d’abandonament per motius econòmics puguin finançar la matrícula.
Institucional
(01/10/2013)

La Universitat de Barcelona ha dissenyat un programa propi dʼajuts econòmics, el bkUB, per garantir que cap estudiant amb capacitat i mèrit deixi la universitat per motius econòmics. El programa, que complementa el sistema de beques públic, ajudarà els estudiants que tinguin dificultats per pagar la matrícula una vegada sʼhagin resolt la beca general i la dʼEquitat. Els ajuts, que entraran en funcionament aquest mateix curs, disposen dʼun fons de 600.000 euros.

El programa bkUB inclou un conjunt dʼajuts i facilitats que permetran que tots els estudiants amb risc dʼabandonament per motius econòmics puguin finançar la matrícula. Una dʼaquestes mesures consisteix a fraccionar el pagament de la matrícula en set terminis. A dia dʼavui, sʼhi han acollit més de 5.000 alumnes. El descompte dʼun 30 % en màsters oficials (del qual ja van gaudir el curs passat més del 80 % dels matriculats), la matrícula condicional fins a la resolució de la beca (actualment, més del 20 % dels matriculats sʼhi acullen) o la bonificació de 3,76 euros per crèdit als estudiants dʼEnginyeria, tal com fixa la convocatòria de la beca Equitat, són altres exemples de les facilitats que ofereix la UB a lʼhora de matricular-se.

El programa bkUB inclou un conjunt d’ajuts i facilitats que permetran que tots els estudiants amb risc d’abandonament per motius econòmics puguin finançar la matrícula.
El programa bkUB inclou un conjunt d’ajuts i facilitats que permetran que tots els estudiants amb risc d’abandonament per motius econòmics puguin finançar la matrícula.
Institucional
01/10/2013

La Universitat de Barcelona ha dissenyat un programa propi dʼajuts econòmics, el bkUB, per garantir que cap estudiant amb capacitat i mèrit deixi la universitat per motius econòmics. El programa, que complementa el sistema de beques públic, ajudarà els estudiants que tinguin dificultats per pagar la matrícula una vegada sʼhagin resolt la beca general i la dʼEquitat. Els ajuts, que entraran en funcionament aquest mateix curs, disposen dʼun fons de 600.000 euros.

El programa bkUB inclou un conjunt dʼajuts i facilitats que permetran que tots els estudiants amb risc dʼabandonament per motius econòmics puguin finançar la matrícula. Una dʼaquestes mesures consisteix a fraccionar el pagament de la matrícula en set terminis. A dia dʼavui, sʼhi han acollit més de 5.000 alumnes. El descompte dʼun 30 % en màsters oficials (del qual ja van gaudir el curs passat més del 80 % dels matriculats), la matrícula condicional fins a la resolució de la beca (actualment, més del 20 % dels matriculats sʼhi acullen) o la bonificació de 3,76 euros per crèdit als estudiants dʼEnginyeria, tal com fixa la convocatòria de la beca Equitat, són altres exemples de les facilitats que ofereix la UB a lʼhora de matricular-se.

La UB també posa a lʼabast dels estudiants un conjunt dʼajuts econòmics per contrarestar lʼenduriment de les condicions per accedir al sistema de beques públiques. Per exemple, es pal•liarà lʼincrement del preu de les assignatures repetides per primera vegada fins a un màxim de 18 crèdits. També disposaran de lʼajuda de la UB els estudiants de nou accés que no puguin gaudir de la beca general pels canvis que hi ha hagut en els requeriments acadèmics des del curs 2012-2013. Per últim, el programa bkUB cobrirà tots els alumnes que, per causes sobrevingudes, com ara un canvi en la seva situació econòmica, vegin en risc la continuïtat acadèmica pel fet de no poder afrontar el pagament de la matrícula.

El curs passat, la UB es va convertir en la primera universitat que posava en marxa mesures per pal•liar lʼincrement del preu del crèdit i dʼajuda als alumnes. En total, més de 700 estudiants es van poder beneficiar dels diferents ajuts complementaris creats per la Universitat de Barcelona.

 

Comissió per analitzar els casos especials

El programa bkUB es complementa amb la creació dʼuna comissió mixta formada per representants de la Universitat i dels estudiants, tots de la UB, per establir els criteris que permetin avaluar les diferents casuístiques que poden dificultar als estudiants el pagament de la matrícula.

La comissió es va reunir per primera vegada al mes de juliol per fixar els criteris bàsics i donar resposta als alumnes que havien tingut dificultats econòmiques el curs 2012-2013 per situacions sobrevingudes. Aquesta primera reunió va servir per resoldre 48 casos, que sʼafegeixen als 23 que des de les secretaries dʼestudiants i docència dels diferents centres ja sʼhavien detectat i solucionat als mesos dʼabril i maig.

La segona reunió de la comissió, que tindrà lloc a principis dʼoctubre, determinarà les bases de les convocatòries específiques dels ajuts a què podran accedir els estudiants.