La UB coordina el projecte europeu Hydrobond, que desenvoluparà recobriments superhidrofòbics per a la indústria eòlica

Projecte Hydrobond (New cost-effective superhydrophobic coatings with enhanced bond strenght and wear resistance for application in large wind turbine blades).
Projecte Hydrobond (New cost-effective superhydrophobic coatings with enhanced bond strenght and wear resistance for application in large wind turbine blades).
Recerca
(31/01/2013)

La Universitat de Barcelona coordina el projecte europeu Hydrobond, dirigit a desenvolupar, fins a lʼany 2017, recobriments superhidrofòbics per obtenir aerogeneradors marins més potents, eficients i fiables que els que sʼutilitzen actualment. 

Projecte Hydrobond (New cost-effective superhydrophobic coatings with enhanced bond strenght and wear resistance for application in large wind turbine blades).
Projecte Hydrobond (New cost-effective superhydrophobic coatings with enhanced bond strenght and wear resistance for application in large wind turbine blades).
Recerca
31/01/2013

La Universitat de Barcelona coordina el projecte europeu Hydrobond, dirigit a desenvolupar, fins a lʼany 2017, recobriments superhidrofòbics per obtenir aerogeneradors marins més potents, eficients i fiables que els que sʼutilitzen actualment. 

El projecte, liderat pel Centre de Projecció Tèrmica (CPT) de la UB, forma part del VII Programa marc de la Unió Europea i està impulsat per un consorci integrat per vuit socis —cinc empreses i tres centres de recerca—, procedents de quatre països europeus (Espanya, Finlàndia, Alemanya i Itàlia). Té un pressupost de 4,2 milions dʼeuros.

La reunió dʼinici del projecte, en què participaran representants de la Unió Europea i dels socis integrants del consorci, té lloc els dies 31 de gener i 1 de febrer, a la Finca Pedro Pons. A la inauguració de la jornada també hi assistirà el vicerector de Recerca, Innovació i Transferència, Jordi Alberch.

El CPT gestionarà la coordinació dʼaquest projecte europeu, liderat per Josep Maria Guilemany, catedràtic de la UB i director del CPT, i la directora del projecte, Irene García Cano.

 

Projecte dʼinnovació i transferència

El principal objectiu dʼHydrobond (New cost-effective superhydrophobic coatings with enhanced bond strenght and wear resistance for application in large wind turbine blades) és desenvolupar un procés innovador que permeti aplicar recobriments superhidrofòbics en pales de més de 90 metres. Aquestes pales sʼusaran en aerogeneradors situats al mar. Josep Maria Guilemany, coordinador del projecte, assenyala que «amb aquest recobriment es busca garantir a llarg termini la funcionalitat de la pala en entorns exigents que presenten formació de gel, ambients corrosius i humitat». «El recobriment utilitzat —continua— persegueix reduir de manera significativa els temps de fabricació i els costos, i proporcionar una escalabilitat flexible en la seva aplicació i un impacte mediambiental reduït». Un altre dels objectius dʼHydrobond és reduir el pes de les pales de les turbines eòliques mitjançant la simplificació dels sistemes existents per eliminar-ne el gel. Actualment, són costosos econòmicament i energèticament, i poc eficients.

El projecte també preveu la transferència de coneixement a diferents tipus dʼindústries del sector de la minieòlica, lʼeòlica terrestre, o del sector aeronàutic i marítim.

 

Centre de Projecció Tèrmica de la UB

El CPT és un centre de recerca de la Universitat de Barcelona amb més de 25 anys dʼexperiència en enginyeria de superfícies. És lʼúnic centre a Espanya que es dedica exclusivament a dissenyar, desenvolupar i innovar en lʼàmbit dels recobriments utilitzant tecnologies de projecció tèrmica.

Els recobriments obtinguts mitjançant projecció tèrmica sʼusen extensivament en el sector aeronàutic, biomèdic, en sensors i en automoció, amb l'objectiu de millorar, donar funcionalitat i protegir qualsevol superfície contra el desgast, lʼoxidació, la corrosió o qualsevol altre procés extern que la pugui deteriorar.