La UB, contra la COVID-19

Reportatge | Recerca
(30/03/2020)

La Universitat de Barcelona fa un esforç per facilitar la continuïtat de la vida universitària durant el període de pandèmia.

 

Reportatge | Recerca
30/03/2020

La Universitat de Barcelona fa un esforç per facilitar la continuïtat de la vida universitària durant el període de pandèmia.

 

La UB té activada una pàgina amb totes les actuacions que duu a terme per combatre la COVID-19. En aquest espai, es troba tota la informació sobre les orientacions i indicacions per a la docència i l’avaluació no presencial, tots els comunicats i resolucions del Rectorat, com també informació sobre protecció de dades personals en aquest context.
La UB té activada una pàgina amb totes les actuacions que duu a terme per combatre la #covid19
Així mateix, la Universitat ha posat en marxa el programa Connecta UB, que ha mitigat l’escletxa digital mitjançant el préstec d’equips informàtics i connectivitat a Internet als estudiants amb dificultats econòmiques, i ha posat a disposició de la comunitat universitària un servei de suport psicològic, a càrrec de la Unitat de Teràpia de Conducta de la UB, per tal de pal·liar algunes repercussions derivades del confinament.

A més, disposa de l’apartat #FaqsUBcovid19, amb respostes a les preguntes freqüents respecte al funcionament de la Universitat en aquests dies d’excepcionalitat.