La UB col·labora en la salut dental a lʼÀfrica

D'esquerra a dreta, Elias Isaack Mashala, Aurèlia Mañé, delegada del rector per a la mobilitat i programes internacionals, i Jaume Miranda.
D'esquerra a dreta, Elias Isaack Mashala, Aurèlia Mañé, delegada del rector per a la mobilitat i programes internacionals, i Jaume Miranda.
Recerca
(14/11/2019)

Aquest curs, el doctor Elias Isaack Mashala, de lʼHospital Mount Meru dʼArusha (Tanzània), fa una estada de recerca al Campus Sant Joan de Déu de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB. Ho fa gràcies al programa per a joves investigadors de lʼÀfrica subsahariana que impulsa lʼassociació dʼuniversitats europees Grup de Coïmbra, que en la darrera edició ha donat ajuts a un total de 23 investigadors perquè facin estades a diversos centres europeus. En el cas de Mashala, durà a terme una recerca sobre patologies dentals i craniomaxil·lofacials en infants, mitjançant la comparació entre poblacions europees i de lʼest de lʼÀfrica.

D'esquerra a dreta, Elias Isaack Mashala, Aurèlia Mañé, delegada del rector per a la mobilitat i programes internacionals, i Jaume Miranda.
D'esquerra a dreta, Elias Isaack Mashala, Aurèlia Mañé, delegada del rector per a la mobilitat i programes internacionals, i Jaume Miranda.
Recerca
14/11/2019

Aquest curs, el doctor Elias Isaack Mashala, de lʼHospital Mount Meru dʼArusha (Tanzània), fa una estada de recerca al Campus Sant Joan de Déu de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB. Ho fa gràcies al programa per a joves investigadors de lʼÀfrica subsahariana que impulsa lʼassociació dʼuniversitats europees Grup de Coïmbra, que en la darrera edició ha donat ajuts a un total de 23 investigadors perquè facin estades a diversos centres europeus. En el cas de Mashala, durà a terme una recerca sobre patologies dentals i craniomaxil·lofacials en infants, mitjançant la comparació entre poblacions europees i de lʼest de lʼÀfrica.

Lʼestada del doctor Mashala, cirurgià ortopèdic i traumatòleg, estarà supervisada per Jaume Miranda, professor del Departament dʼOdontoestomatologia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Campus de Bellvitge), i Lluís Brunet i Alejandro Rivera, metges de lʼHospital Sant Joan de Déu. Elias Mashala és investigador del Kilimanjaro Christian Medical University College (KCMUCo) i està preparant la seva tesi doctoral, que dirigeix el professor Jaume Miranda i que llegirà a la UB.

Lʼestada de Mashala té lloc en un context més ampli dʼimplicació de la UB en la salut dental al continent africà. La UB i el KCMUCo tenen un memoràndum de col·laboració, en el marc del qual existeix el projecte que la Universitat de Barcelona col·labori per posar en marxa en aquest centre africà una diplomatura en odontologia. La figura dʼaquests diplomats és clau, sobretot en zones allunyades dels centres urbans, on poden dur a terme tasques de prevenció i determinats tractaments com obturacions i exodòncies. Actualment, a Tanzània, on només hi ha una facultat dʼodontologia a Dar es Salaam, hi ha una necessitat important dʼaquests professionals.