La UB amplia i consolida la xarxa d’institucions sanitàries per a una docència i recerca excel·lents en salut

Enguany s’han firmat acords amb l’Hospital de Barcelona, el Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu i el Parc Sanitari Pere Virgili.
Enguany s’han firmat acords amb l’Hospital de Barcelona, el Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu i el Parc Sanitari Pere Virgili.
Notícia | Recerca | Institucional | Docència
(29/11/2023)
Aquest any s’han firmat quatre acords de col·laboració amb institucions sanitàries que permeten ampliar i consolidar la xarxa d’entitats amb què la Universitat de Barcelona treballa per oferir una docència i una recerca excel·lents en l’àmbit sociosanitari.
Enguany s’han firmat acords amb l’Hospital de Barcelona, el Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu i el Parc Sanitari Pere Virgili.
Enguany s’han firmat acords amb l’Hospital de Barcelona, el Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu i el Parc Sanitari Pere Virgili.
Notícia | Recerca | Institucional | Docència
29/11/2023
Aquest any s’han firmat quatre acords de col·laboració amb institucions sanitàries que permeten ampliar i consolidar la xarxa d’entitats amb què la Universitat de Barcelona treballa per oferir una docència i una recerca excel·lents en l’àmbit sociosanitari.
Concretament, s’ha establert un concert amb l’Hospital de Barcelona que permet que una vintena d’alumnes dels graus en Medicina i en Infermeria i del doble grau en Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica desenvolupin activitats docents en aquest centre sanitari. Preservant la privacitat del pacient en tot moment, l’alumnat podrà formar-se, entre altres àmbits, en exploracions de radiologia; en medicina relacionada amb l’aparell digestiu; en la unitat de cures intensives i la unitat coronària; en cirurgia ambulatòria; en cirurgia general; en traumatologia; en cirurgia vascular; en endoscòpia digestiva i respiratòria, i en farmàcia hospitalària.  
 
Amb el Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf (CSAPG), que engloba l’Hospital Comarcal Alt Penedès, l’Hospital Residència Sant Camil i l’Hospital Sant Antoni Abat —entitats sanitàries de referència i de formació a la regió—, s’ha firmat un acord que acredita el Consorci com a institució sanitària associada a la Universitat. Així, podran desenvolupar activitats docents al CSAPG alumnes dels ensenyaments de Medicina, Infermeria, Farmàcia Hospitalària, Nutrició Humana i Dietètica, Psicologia i Treball Social. L’acord, doncs, evidencia no només la voluntat de col·laborar en l’àmbit docent, sinó també la visió transversal i àmplia de la formació en ciències de la salut.  

Més recentment, s’han signat acords amb el Parc Sanitari Sant Joan de Déu i el Parc Sanitari Pere Virgili, que properament es presentaran en un acte públic. El Parc Sanitari Sant Joan de Déu comprèn l’SJD Hospital de Sant Boi, l’SJD Atenció Intermèdia i l’SJD Xarxa de Salut Mental. Hi desenvoluparan activitats docents alumnes tant de grau com de postgrau en Medicina, Infermeria, Psicologia, Nutrició Humana i Dietètica, Treball Social i Educació Social. A més, el Parc compta amb el Campus Docent Sant Joan de Déu, amb instal·lacions modernes per a les pràctiques de simulació i habilitats clíniques.

Finalment, al Parc Sanitari Pere Virgili, un hospital de referència en l’atenció intermèdia, amb especialització en geriatria, cures pal·liatives oncològiques i no oncològiques, hi desenvoluparan activitats docents alumnes dels ensenyaments de Medicina, Infermeria, Psicologia, Nutrició Humana i Dietètica i Treball Social. A més, el Parc disposa de centres d’atenció primària i de rehabilitació.