La UB acull les proves dʼaccés a la universitat

En total, a la UB hi haurà 46 tribunals.
En total, a la UB hi haurà 46 tribunals.
Acadèmic
(08/06/2018)

Del 12 al 14 de juny, gairebé 8.000 alumnes de batxillerat, als quals se sumen els de matrícula lliure i els provinents de cicles formatius de grau superior, sʼexaminaran a la UB de les proves dʼaccés a la universitat (PAU). En total, a la UB hi haurà 46 tribunals situats als centres següents: Dret (5), Economia i Empresa, edifici 690 (8), Economia i Empresa, edifici 696 (5), Física (2), Química (4), Geologia (1), Biologia (4), Farmàcia (5), Belles Arts, edifici Florensa (1), Filosofia (2), Geografia i Història (1), Psicologia (4), Filologia (1). També hi haurà tres tribunals de la UB ubicats a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

En total, a la UB hi haurà 46 tribunals.
En total, a la UB hi haurà 46 tribunals.
Acadèmic
08/06/2018

Del 12 al 14 de juny, gairebé 8.000 alumnes de batxillerat, als quals se sumen els de matrícula lliure i els provinents de cicles formatius de grau superior, sʼexaminaran a la UB de les proves dʼaccés a la universitat (PAU). En total, a la UB hi haurà 46 tribunals situats als centres següents: Dret (5), Economia i Empresa, edifici 690 (8), Economia i Empresa, edifici 696 (5), Física (2), Química (4), Geologia (1), Biologia (4), Farmàcia (5), Belles Arts, edifici Florensa (1), Filosofia (2), Geografia i Història (1), Psicologia (4), Filologia (1). També hi haurà tres tribunals de la UB ubicats a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

Les PAU es divideixen en dues fases: la fase general, que és obligatòria i consta dʼun total de cinc exàmens, i la fase específica, que és voluntària per a tots els perfils dʼestudiants. En la fase general, els alumnes sʼexaminen de quatre matèries comunes (Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, Llengua Estrangera, Història o Història de la Filosofia) i una matèria comuna dʼopció a escollir entre Llatí, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials, Història i Fonaments de les Arts o Història de lʼArt. En la fase específica, que poden fer tant els alumnes de batxillerat com els procedents de cicles formatius de grau superior, els alumnes es poden examinar de fins a tres matèries de modalitat. Amb les dues millors qualificacions, un cop ponderades, obtingudes en matèries vinculades als estudis que vulguin cursar, es calcula la nota dʼadmissió, que pot arribar fins als 14 punts.

Els estudiants podran consultar el resultat de les proves per Internet a partir del 27 de juny mitjançant el portal Accesnet de la Generalitat de Catalunya.