La teràpia musical millora lʼestat dʼànim i la qualitat de vida de pacients que han patit un ictus

Un assaig clínic ha investigat l’efectivitat de la teràpia musical en la recuperació de la mobilitat del braç i la mà en persones que han patit un ictus.
Un assaig clínic ha investigat l’efectivitat de la teràpia musical en la recuperació de la mobilitat del braç i la mà en persones que han patit un ictus.
Recerca
(12/04/2018)

Un assaig clínic ha investigat lʼefectivitat de la teràpia musical en la recuperació de la mobilitat del braç i la mà en persones que han patit un ictus. Lʼestudi analitza els efectes dʼafegir lʼentrenament de teràpia amb suport musical al programa de neurorehabilitació que sʼofereix als centres hospitalaris, i conclou que la motivació és un factor important en la recuperació i que els pacients tractats amb teràpia que inclou suport musical milloren en major grau la qualitat de vida i lʼestat dʼànim que no pas els que reben només teràpia convencional.

Publicat a la revista Annals of the New York Academy of Sciences, lʼassaig està signat per Jennifer Grau Sánchez com a primera autora, i sʼha realitzat conjuntament amb un equip dʼinvestigadors de la Universitat de Barcelona, lʼInstitut dʼInvestigacions Biomèdiques de Bellvitge (IDIBELL), el Parc de Salut Mar, lʼHospital Universitari de Bellvitge i la Universitat dʼHèlsinki. Han liderat lʼestudi Antoni Rodríguez Fornells, investigador de la Unitat de Cognició i Plasticitat Cerebral de la Universitat de Barcelona, i Esther Duarte Oller, del Servei de Rehabilitació del Parc de Salut Mar.

En lʼestudi van participar quaranta persones que havien patit un ictus i feien rehabilitació a lʼHospital de lʼEsperança de Barcelona. Els pacients van ser assignats aleatòriament a un grup de tractament per rebre sessions extra de teràpia amb suport musical (a més de la teràpia convencional), o bé a un grup control per rebre més sessions de tractament convencional durant quatre setmanes (vint sessions de trenta minuts de durada). Abans i després del tractament, es van avaluar les funcions motora i cognitiva, i lʼestat dʼànim i la qualitat de vida dels pacients.

La nova teràpia va consistir en un entrenament musical per aprendre a tocar el piano i uns tambors electrònics amb lʼextremitat que havia quedat afectada per lʼictus. Respecte als pacients que van rebre el suport musical, destaca especialment que els que més van millorar en lʼaspecte motor són aquells a qui més els agradava participar en activitats musicals. A més, els pacients que van seguir aquest tractament van millorar la qualitat de vida i van reduir la fatiga, les emocions negatives i lʼapatia en més grau que els pacients que només van rebre el tractament convencional.

Lʼictus és una de les malalties més freqüents i una de les principals causes de discapacitat en el nostre entorn. La pèrdua de la funció motora, parcial o total, de lʼextremitat superior és una de les complicacions més freqüents. Els dèficits motors limiten lʼacompliment de les activitats de la vida diària i la participació del pacient en la seva comunitat, la qual cosa afecta negativament la seva qualitat de vida i empitjora lʼestat dʼànim.

Aquest projecte es desenvolupa amb el suport del programa RecerCaixa, una iniciativa de l'Obra Social la Caixa en col·laboració amb l'Associació Catalana d'Universitats Públiques.

 

Referència de lʼarticle

J. Grau Sánchez, E. Duarte, N. Ramos Escobar, J. Sierpowska, N. Rueda, S. Redón, M. Veciana de las Heras, J. Pedro, T. Särkämö i A. Rodríguez Fornells. «Music-supported therapy in the rehabilitation of subacute stroke patients: a randomized controlled trial». Annals of the New York Academy of Science, 2018. Doi: 10.1111/nyas. 13590 

Un assaig clínic ha investigat l’efectivitat de la teràpia musical en la recuperació de la mobilitat del braç i la mà en persones que han patit un ictus.
Un assaig clínic ha investigat l’efectivitat de la teràpia musical en la recuperació de la mobilitat del braç i la mà en persones que han patit un ictus.
Recerca
12/04/2018

Un assaig clínic ha investigat lʼefectivitat de la teràpia musical en la recuperació de la mobilitat del braç i la mà en persones que han patit un ictus. Lʼestudi analitza els efectes dʼafegir lʼentrenament de teràpia amb suport musical al programa de neurorehabilitació que sʼofereix als centres hospitalaris, i conclou que la motivació és un factor important en la recuperació i que els pacients tractats amb teràpia que inclou suport musical milloren en major grau la qualitat de vida i lʼestat dʼànim que no pas els que reben només teràpia convencional.

Publicat a la revista Annals of the New York Academy of Sciences, lʼassaig està signat per Jennifer Grau Sánchez com a primera autora, i sʼha realitzat conjuntament amb un equip dʼinvestigadors de la Universitat de Barcelona, lʼInstitut dʼInvestigacions Biomèdiques de Bellvitge (IDIBELL), el Parc de Salut Mar, lʼHospital Universitari de Bellvitge i la Universitat dʼHèlsinki. Han liderat lʼestudi Antoni Rodríguez Fornells, investigador de la Unitat de Cognició i Plasticitat Cerebral de la Universitat de Barcelona, i Esther Duarte Oller, del Servei de Rehabilitació del Parc de Salut Mar.

En lʼestudi van participar quaranta persones que havien patit un ictus i feien rehabilitació a lʼHospital de lʼEsperança de Barcelona. Els pacients van ser assignats aleatòriament a un grup de tractament per rebre sessions extra de teràpia amb suport musical (a més de la teràpia convencional), o bé a un grup control per rebre més sessions de tractament convencional durant quatre setmanes (vint sessions de trenta minuts de durada). Abans i després del tractament, es van avaluar les funcions motora i cognitiva, i lʼestat dʼànim i la qualitat de vida dels pacients.

La nova teràpia va consistir en un entrenament musical per aprendre a tocar el piano i uns tambors electrònics amb lʼextremitat que havia quedat afectada per lʼictus. Respecte als pacients que van rebre el suport musical, destaca especialment que els que més van millorar en lʼaspecte motor són aquells a qui més els agradava participar en activitats musicals. A més, els pacients que van seguir aquest tractament van millorar la qualitat de vida i van reduir la fatiga, les emocions negatives i lʼapatia en més grau que els pacients que només van rebre el tractament convencional.

Lʼictus és una de les malalties més freqüents i una de les principals causes de discapacitat en el nostre entorn. La pèrdua de la funció motora, parcial o total, de lʼextremitat superior és una de les complicacions més freqüents. Els dèficits motors limiten lʼacompliment de les activitats de la vida diària i la participació del pacient en la seva comunitat, la qual cosa afecta negativament la seva qualitat de vida i empitjora lʼestat dʼànim.

Aquest projecte es desenvolupa amb el suport del programa RecerCaixa, una iniciativa de l'Obra Social la Caixa en col·laboració amb l'Associació Catalana d'Universitats Públiques.

 

Referència de lʼarticle

J. Grau Sánchez, E. Duarte, N. Ramos Escobar, J. Sierpowska, N. Rueda, S. Redón, M. Veciana de las Heras, J. Pedro, T. Särkämö i A. Rodríguez Fornells. «Music-supported therapy in the rehabilitation of subacute stroke patients: a randomized controlled trial». Annals of the New York Academy of Science, 2018. Doi: 10.1111/nyas. 13590