La reunió del grup de política dʼempresa i innovació de la LERU, a la UB

Reunió periòdica del grup de política d’empresa i innovació de la Lliga d’Universitats Europees de Recerca (LERU).
Reunió periòdica del grup de política d’empresa i innovació de la Lliga d’Universitats Europees de Recerca (LERU).
Institucional
(07/10/2022)

La UB ha acollit els dies 5 i 6 dʼoctubre la reunió periòdica del grup de política dʼempresa i innovació de la Lliga dʼUniversitats de Recerca Europees (LERU), que ha reunit els responsables dʼaquest àmbit de tretze universitats de la xarxa. El rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, va donar la benvinguda als assistents juntament amb la vicerectora dʼEmprenedoria, Innovació i Transferència, Mercè Segarra, i la directora de la Fundació Bosch i Gimpera, Carme Verdaguer, ambdues representants de la UB en aquest grup de la LERU.

Reunió periòdica del grup de política d’empresa i innovació de la Lliga d’Universitats Europees de Recerca (LERU).
Reunió periòdica del grup de política d’empresa i innovació de la Lliga d’Universitats Europees de Recerca (LERU).
Institucional
07/10/2022

La UB ha acollit els dies 5 i 6 dʼoctubre la reunió periòdica del grup de política dʼempresa i innovació de la Lliga dʼUniversitats de Recerca Europees (LERU), que ha reunit els responsables dʼaquest àmbit de tretze universitats de la xarxa. El rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, va donar la benvinguda als assistents juntament amb la vicerectora dʼEmprenedoria, Innovació i Transferència, Mercè Segarra, i la directora de la Fundació Bosch i Gimpera, Carme Verdaguer, ambdues representants de la UB en aquest grup de la LERU.

En la trobada, Roman Arjona, economista en cap de la Direcció de Recerca i Innovació de la UE, va impartir una ponència sobre la necessitat dʼactualitzar lʼestratègia industrial de la Unió Europea partint de lʼautonomia estratègica, és a dir, reduint la dependència de la UE de països tercers. La resta del programa va consistir a intercanviar bones pràctiques en els àmbits de la innovació i lʼemprenedoria; treballar en les publicacions que sʼeditaran properament, i intercanviar posicions sobre les polítiques dʼinnovació de la Unió Europea. Així mateix, al Parc Científic de Barcelona hi va haver una taula rodona amb empreses i institucions, en la qual va participar la directora general del PCB, Maria Terrades.

Recentment, el grup de política dʼempresa i innovació ha fet contribucions decisives a la nova Agenda Europea dʼInnovació. Algunes de les idees sorgides de la LERU aborden les cinc àrees de millora detectades per la UE: lʼaccés al finançament per part de les empreses emergents (start-ups) intensives en tecnologia; el suport constant a lʼexcel·lència científica com a font dʼinvenció; el poder de les universitats com a generadores dʼecosistemes dʼinnovació; el reforç de lʼeducació emprenedora dels estudiants, i la creació de camins per transferir el talent científic a lʼempresa.

En aquest sentit, la LERU ha donat suport públicament a la proposta de la Comissió Europea de valoració del coneixement. Aquesta iniciativa comunitària, llançada el 9 dʼagost passat, proposa maximitzar el valor de les inversions en recerca i desenvolupament mitjançant la transferència de coneixement. Lʼobjectiu és superar les mancances pel que fa a la valoració del coneixement, entre els diferents estats membres.